Algemene Informatie Algemene Informatie

De Protestantse Gemeente Delfzijl is op 1 mei 2005 ontstaan door een fusie van

de Gereformeerde Kerk Delfzijl
de Hervormde Gemeente Delfzijl
de Hervormde Gemeente Farmsum/Oosterhoek/Meedhuizen.

De gemeente heeft 4 kerkgebouwen, die u bovenaan de pagina's kunt zien.

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Meer informatie over begraafplaatsen vindt u hier.

De Protestantse Gemeente te Delfzijl kent twee wijken: Noord en Zuid
 
Delfzijl Noord komt samen in De Ark, Waddenweg 2. Tel. (0596) - 61 74 08
Wanneer het zomertijd is om half tien, wanneer het wintertijd is om 10 uur.

Predikanten:
Ds. Albert Ferwerda, Menno van Coehoornsingel 23 Tel. (0596) - 85 57 83
Da. Dineke Ferwerda-Arends, Menno van Coehoornsingel 23 Tel. (0596) - 85 57 83
 
Delfzijl Zuid heeft twee kerkgebouwen, die afwisselend worden gebruikt (zie voor actuele informatie: Kerkdiensten):

Kruiskerk, Menno van Coehoornsingel 21, Tel. (0596) - 61 31 98

Kerk Farmsum, Op de Wierde 1.

Predikanten:
Ds. Itse de Boer, Pastorietuin 8, Tel. (0596) - 61 37 23

Wanneer u contact met ons wilt kunt u een e-mail sturen naar: .

Copy voor het kerkblad sturen naar:

Copy voor de website sturen naar:

Meer informatie over de Protestantse Kerk in Nederland vindt u hier.

 

Wijk Noord:

Ds. A. Ferwerda en
Da. D. Ferwerda-Arends

 

 
  de Ark            Uitwierde
Waddenweg 2  Torenpad 6
Tel. (0596) - 61 74 08  

 

Wijk Zuid:

Ds. I.J. de Boer

 

 Kruiskerk                  
Menno van Coehoornsingel 21  
Tel. (0596) - 61 31 98  

 

 

 

 
 Farmsum  
Op de Wierde 1  
   

terug