De PGD in 2025 De PGD in 2025

Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken. We hebben al genoeg aan wat we nu zien. Wat we zien, wordt door velen als niet florissant beschreven. Het beeld van de kerk verandert, voor ons en vooral voor mensen die er afstand van nemen. Dat stemt sommigen verdrietig en wordt ervaren als een tocht door de woestijn. Dor en droog. Daar is niet alles mee gezegd. Er is ook een andere werkelijkheid, schrijft Jan Hendriks in zijn boek Goede Wijn (docent gemeenteopbouw aan de VU en kortgeleden overleden). Hij schrijft: in elke gemeente is iets van onschatbare waarde. Hij nodigt uit om de gemeente in dat licht te zien. Paulus in zijn brief aan de gemeente van Filippi schrijft het zo: ’Schenk aandacht aan …. alles wat lof verdient' (Fil.4:8). Ga samen op zoek naar het waardevolle en bouw daar op verder, bouw dat uit. Dat is niet je ogen sluiten voor wat niet goed gaat. Begin met al die goede momenten en ervaringen die je ontvangen hebt. De PGD wil in de toekomst gemeente zijn, ook in 2025. Ze wil haar ogen niet sluiten voor wat er gebeurt in kerkelijk Nederland. Ze wil niet alleen overleven, ze wil ook leven en aandacht geven aan wat er aan waardevolle dingen gebeuren en kijken of dat uitgebouwd kan worden.

Er is een werkgroep in het leven geroepen die samen met u op zoek wil gaan om dat wat van onschatbare waarde is op te diepen en uit te bouwen. Wij zijn bezig een werkvorm uit te werken om met u in gesprek te gaan over wat voor kerk/gemeente wij in de toekomst willen zijn. Dat gesprek zal ongetwijfeld uitlopen op de vraag wat daar voor nodig is aan menskracht en middelen.
In het najaar zullen er ontmoetingsavonden/momenten worden gehouden waar we samen met u willen spreken over dat wat van onschatbare waarde is in de PGD. Van daaruit richten wij onze blik op hoe we dat in de toekomst kunnen behouden, uitbouwen…..
Meer informatie kunt u krijgen bij Rienk Krist, Jan Smid, Gerard Jansma, Alies Flobbe, Jolanda Graveland, Alberta de Vries en Evi de Vries-Baarlink (gemeenteadviseur). De werkgroep Toekomst PGD.
 

terug