Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum

De Vrouwengroep 'Dorcas' komt om de veertien dagen in het gebouw, 'Op de Wierde' in Farmsum, van 19.30 uur tot 21.00 uur op woensdag.

Onze Doelstelling is op Bijbelse grondslag.

Na het hartelijk welkom zingen we een Psalm of gezang, en wordt voorgegaan met gebed. De Bijbellezing en overdenking en afsluitend met bij passend Lied of gedicht.

Met Pasen en de Kerst nodigen we ook de ouderen van de gemeente uit.
Notulen geschreven en voorgelezen door mevr. M. Ottens.
In de pauze int mevr. T. Groeneveld de contributie, en het busje voor de zending of, het lief en leed busje gaat rond.

Dan is er meestal Film of Dia avond, een lezing of informatie avond over gezondheids zorg of huishoudelijke zaken.
2 X per seizoen spelen we bingo, rummikub, sjoelen.
We sluiten met een danklied en gebed. Leden vanaf 80 jaar bezoeken we met hun verjaardag, en de zieke leden ook. Onze oudste is 97 jaar.

Aantal leden is 21

Presidente: A. Pathuis-Huiting, Tel. 63 13 66
Secretaresse: M. Ottens-Drenth, Tel. 61 58 13
Penningmeester: T. Groeneveld-Kuiper, Tel. 61 15 07

terug