Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente
 
We zijn een Protestantse Gemeente, verdeeld over twee wijken (Noord en Zuid), met drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Lees meer bij het item 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau

Kerkelijk Informatie Bureau (KIB) Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl Telefoon: (0596) - 63 01 50 E-mail: Geopend: ma. t/m vr. van 9.00-11.30 uur Gesloten: Tijdens schoolvakanties, m.u.v. vrijdags 

 
          

 
Werp een 'blik' in de kerk 2017 Werp een 'blik' in de kerk 2017

In de maand november kunt u een houdbaar product meenemen naar de kerk.
Naast blikken zijn pakken houdbare melk, koffie, rijst en pasta ook erg welkom.
Lees meer onder het kopje Bestuur bij 'Diaconie'.

 
Actie schoenendoos: voor jou… van mij… Actie schoenendoos: voor jou… van mij…


De Protestantse Gemeente Delfzijl doet mee aan de Actie Schoenendoos.
Een kleine moeite om een schoenendoos te vullen, maar van grote waarde voor een kind die de doos ontvangt.
In alle kerken kunt u de dozen tot 19 november inleveren.
Meer informatie, zie 'Delfzijl Algemeen'.

 
Zangavond Zangavond

Zondag 19 November  2017 om 19.00 uur is er een zangdienst in de Kruiskerk. Voorganger: Ds. Albert Ferwerda
Houdt u van zingen dat kunt u genieten op deze zondag avond  die volledig zal  staan in het  teken   van  Johannes de Heer                                             
Wie was hij en wat was zijn drijfveer om een zangbundel  met  mooie liederen uit te geven.  
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen.                
                                                                                                                             
 

 
Zangavond met liederen uit het liedboek Zangavond met liederen uit het liedboek

De zangavond is op zondag 26 november in de Kerk van Farmsum.
Nu het herdenken van het Lutherjaar bijna afgelopen is zullen we op een zangavond hier nog een keer op ingaan. Vooral de invloed die de reformatie heeft gehad op het kerklied. Luther was een groot voorstander dat de gemeente naast het lezen van de Bijbel in de eigen taal ook liederen moest zingen. In het liedboek zijn een aantal liederen van zijn hand. Maar ook een groot aantal die in die periode zijn geschreven. Op de diverse te zingen lieden zal een toelichting worden gegeven.
Leiding is in handen van Tjerk de Vries.

 
Ds. De Boer schenkt Farmsumer Kerk kostbare icoon Ds. De Boer schenkt Farmsumer Kerk kostbare icoonOp woensdagmiddag 20 september jongstleden mocht een aantal ouderlingen en kerkrentmeesters op uitnodiging van ds. de Boer samenkomen in de consistorie van de Farmsumer Kerk.
Lees meer bij 'wijk zuid' en de foto's zijn te zien bij 'fotoalbum'.

 
Musical 'JOZEF' Musical 'JOZEF'Op zaterdag 14- en zondag 15 oktober werd de musical Jozef in De Kruikerk ten tonele gebracht. De protestantse gemeente in Middelstum heeft deze uitvoering voor ons verzorgd. Alle toeschouwers hebben er van genoten.
Foto's zijn te zie bij fotoalbum.

 
Gemeentevergadering op zondag 22 oktober 2017 Gemeentevergadering op zondag 22 oktober 2017

Op zondag 22 oktober 2017 werd na de kerkdienst de gemeente vergadering gehouden: Aan de orde kwamen:
Vorming van één kerkenraad.
Beroepingswerk.
Lees het verslag van deze vergadering bij 'Bestuur'.

 
Zendingserfgoedkalender 2018 Zendingserfgoedkalender 2018De Zendingserfgoedkalender 2018 wordt gesierd door iconen en miniaturen uit Oriëntaals-Orhdoxe kerken in Nederland.
De kalender kost € 9,00 Te bestellen bij de leden van de MWD. (Trudy Kemmink, tel. 61 46 33 of Riet Berends, tel. 61 46 65)
 

lees meer »
 
(Regio)Vespervieringen 2017 – 2018 (Regio)Vespervieringen 2017 – 2018

Er zijn voor dit winterseizoen weer 6 vespervieringen gepland.
De data zijn: 14 januari, 11 februari, 11 maart en 8 april.
De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur.
Meer informatie bij 'Delfzijl Algemeen'.
 

 
Kringenwerk 2017-2018 Kringenwerk 2017-2018Voor het komende seizoen gaan bestaande kringen en groepen door met een vervolg op het programma voor het komende seizoen.
Da. Ferwerda en Ds. Ferwerda bieden 2 kringen aan over de Bijbelboeken: 'De brief van Jakobus' en een kring rond 'De brief aan de Galaten'.
Alle informatie over het kringenwerk leest u bij 'Jaarprogramma'.

 
Op weg naar één Protestantse Gemeente Delfzijl Op weg naar één Protestantse Gemeente Delfzijl

Na het gemeenteberaad van 2 april heeft de A.K. besloten om 6 werkgroepen in te stellen voor het proces van het samengaan van beide wijken. Op de vergadering van 1 mei zijn 3 werkgroepen ingesteld en de bemensing ingevuld. De andere drie starten na de grote vakantie. Bovendien zal het moderamen van de AK een beroepingscommissie samenstellen om te voorzien in de vacatures die ontstaan..
 

lees meer »
 
Draagt u ook een steentje bij? Draagt u ook een steentje bij?


Bouwen aan een (t)huis, draagt u ook een steentje bij?   
In januari 2018 ga ik (Alies Flobbe) met een groep van Habitat for Humanity naar Cambodja om daar een (t)huis te bouwen.
Zondag 2 april a.s. kunt u na de gezamenlijke Anders dan Anders Vieren Dienst in de Kruiskerk, door mij beschilderde stenen kopen. U bepaalt wat u betaalt, met een minimum van €1 per steen.

lees meer »