Ds. Itse de Boer Ds. Itse de Boer

Zondag 31 december 2017.Op de laatste zondag in 2017 neemt Ds. Itse de Boer afscheid in de Kerk in Farmsum. Elf jaar lang is hij predikant in Delfzijl, wijk Zuid geweest. Op deze dag nemen we ook afscheid van de wijken Noord en Zuid.
Op 1 januari 2018 gaat de Protestantse Gemeente te Delfzijl verder als 1 kerk.
De kerk zit bijna vol gemeenteleden, genodigden en familie en vrienden van ds. de Boer.
Ds. Itse de Boer heeft in deze laatste dienst gekozen voor mooie liederen en gebeden. De lezing is uit Lucas 22: 22 - 40, met als thema: toewijding van Jezus in de tempel. Jeoroen Wichard leest het verhaal uit de Bijbel voor.
Organist Kees Steketee laat het orgel geweldig klinken en zijn vrouw Gera zingt als sopraan enkele liederen tijden de dienst. Op passende wijze wordt Ds. Itse de Boer toegesproken met mooie mooie woorden. Da. Dineke Ferwerda verwoordde de losmaking, Piet Lanting sprak namens wijk Zuid en Tjerk de Vries namens de Algemene kerkenraad. Da Wiebke Heeren verraste Ds. Itse de Boer met een leuk cadeau en lieve woorden.
Het was een warm afscheid in de mooie Farmsummer kerk.
We wensen Ds. Itse de Boer een goede en gezonde toekomst in Groningen toe

 
De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aan De Kerk van Meedhuizen werd op vrijdag 24 november 2017 overgedragen aanIn een sfeervolle ambiance vond in de Kerk Meedhuizen de overdracht plaats van het kerkgebouw. Samen met het College van Kerkrentmeesters was door de Stichting OGK een programma gemaakt, dat na een inloop, onder het genot van koffie, thee en gebak, verzorgd door het dorpshuis, om 16.00 uur begon. Na een woord van welkom door kerkrentmeester dhr. W. Mulder, sprak de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de heer Tj. de Vries mede namens de Protestantse Gemeente in Delfzijl een openingswoord. Hij benadrukte hierin dat het goed is dat er organisaties zijn welke zich zeer professioneel sterk maken voor het beheer en onderhoud van oude kerken. En dat het tevens fijn is dat er een groep bewoners in het dorp zich in een plaatselijke commissie willen inzetten voor het beheer en gebruik van de kerk. Voor de Protestantse Gemeente een droevige dag door het verlies van een gebouw, maar ook een feestelijke als je de kerk in goede handen kunt geven. Door de burgemeester van de burgerlijke gemeente Delfzijl, dhr. P. Beukema, werd vervolgens een beschouwing over ‘de betekenis van een monument in het dorp en in het bijzonder in Meedhuizen’ uitgesproken. Er werd door hem gesproken over de heilige Laurentius, als diaken van de kerk en waarnaar de kerk in Meedhuizen is genoemd. Hij sprak tevens over de drie K’s: Kerk, Kroeg en Kapitaal. In het geval van Meedhuizen waren de eerste twee k’s in het dorp aanwezig maar ontbreekt de laatste. Dat was in het verleden, toen de kerk nog onder het collatierecht viel van de Ripperda’s. Ook hij benadrukte de inzet van de inwoners van Meedhuizen en wenste hen bij het gebruik van de kerk succes toe.
Voor dat werd overgegaan tot de officiële overdracht van het kerkgebouw aan de stichting klonk een muzikaal intermezzo. Verzorgd door de beide leden van het college van kerkrentmeesters, de heren Tjerk de Vries en Wilte Mulder. Het Eertman orgel werd bespeeld door de Vries en Mulder zong daarbij.
 
 
Beide heren en het bestuur van de stichting Oude Groninger Kerken ondertekenden daarna de overdrachtsakte nadat deze was voorgelezen door de notaris mevr. Mr. K.E. Bolken. Echter niet ook eerder nadat de voorzitter van de stichting, dhr. P. de Bruijne, met een symbolische euro de kerk van de Protestantse Gemeente te Delfzijl had gekocht.
Aansluitend na de ondertekening werd door de Vries aan de voorzitter van de stichting de sleutel van de kerk overhandigd.


Waarop de Bruijne het woord nam en een toespraak hield waarin o.a. werd aangegeven dat de kerk van Meedhuizen de 88e kerk is welke nu in het bezit van de stichting is gekomen.
Tot slot van het officiële gedeelte werd nog een keer door de Vries en Mulder gemusiceerd.
 

 Onder het genot van een eveneens door het dorpshuis verzorgd hapje en drankje werd de middag afgesloten.
Een gedenkwaardige middag voor de Protestantse Gemeente te Delfzijl.
 
    

 

 
(Regio)Vespervieringen 2017 – 2018 (Regio)Vespervieringen 2017 – 2018

Er zijn voor dit winterseizoen weer 6 vespervieringen gepland.
De data in 2018 zijn: 11 februari, 11 maart en 8 april.
De vaste aanvangstijd is: 17.00 uur.
Waar deze vieringen zullen plaatsvinden is nog een kwestie van besluit. Dat heeft ook te maken met het idee om de Mariakerk van Krewerd in de lijst van locaties op te nemen of zelfs als vaste locatie te kiezen. Dat is op dit moment nog niet duidelijk.
Er is over gesproken tijdens de evaluatie van vorig winterseizoen om de vieringen weer dichterbij een oorspronkelijke vesper te brengen. Het hart van de vesper is het voorleggen in stilte van de dag aan God, de inkeer tot jezelf zoeken en God te loven en te danken voor de dag die is geweest. Daarna ga je de avond en de nacht in. De vesper helpt ons dus om een soort omslagmoment te beleven en tot rust te komen.
Van de voorbereidings- en uitvoeringscommissie maken deel uit: Pauline van Keulen (namens Spijk-Losdorp, Tjerk de Vries (namens Delfzijl) en Lina van Zanten, Tineke en Frits Postema en Gerard Knol (namens Bierum-Holwierde-Krewerd). Diverse mensen hebben hun muzikale bijdragen geleverd aan de vieringen tot nu toe.
Nu leeft bij ons ook de vraag in hoeverre de behoefte aan dergelijke vieringen in ons midden aanwezig is. Sinds 27 september 2007 worden deze vespervieringen in onze regio gehouden. We krijgen soms ook het gevoel dat mensen iets anders willen dat meer op het vlak ligt van samenzang, orgelmuziek en andere muziek.  Wij willen graag weten hoe dit onder ons leeft en zullen zoeken naar een manier om daarop meer zicht te krijgen.
 

 
Orgelconcerten Farmsumer kerk

Orgelconcerten Farmsumer kerk


 

 
MIDDENMOOT MIDDENMOOT

MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
Al een aantal jaren komt in Noord geregeld de Middenmoot bijeen: ieder tussen de twintig en vijftig die het met de kerk of geloof nog ziet zitten is er welkom.
Het laatste jaar vormen we samen met Zuid één werkgroep.
want het is deze generatie die de Toekomst van de Protestantse Gemeente in Delfzijl moet dragen!
MIDDENMOOTMIDDENMOOTMIDDENMOOT
 

 
Vrouwen voor Brazilië Vrouwen voor Brazilië


Dankzij o.a. de sokken en de opbrengst van de rommelmarkt/bazaar/boekenmarkt zijn we in staat om binnenkort weer een mooi bedrag over te maken naar het KinderOpvangCentrum “Jardim Colonial” in Brazilië.
Allemaal hartelijk dank voor uw medewerking.
We gaan weer werken aan nieuwe voorraad om zo dit centrum te kunnen blijven steunen.
Sokken kunt u bij mevrouw Stam bestellen. Ook kunnen we bijvoorbeeld gastendoekjes en badhanddoeken  voor u versieren. Leuke cadeautjes voor de komende feestdagen.
Misschien heeft u of een van uw familieleden of kennissen nog witte gebreide of gehaakte spreien in de kast liggen. We kennen iemand die ze graag wil hebben. Lichte beschadigingen geen probleem. Die kunnen we repareren.
U kunt bellen op 06 236 88 512.
Alvast hartelijk dank namens het team van Vrouwen voor Brazilië. De kinderen in Brazilië zullen u dankbaar zijn.
Frouwkje Klein

 
Bezichtiging Farmsumerkerk Bezichtiging Farmsumerkerk

Na een grote restauratie i.v.m aardbevingsschade is de kerk geruime tijd gesloten geweest voor kerkdiensten en voor bezichtiging. Nu is de kerk gelukkig weer geopend voor bezichtigingen.

lees meer »