Jaargang 31 nr. 12, december 2016

Jaargang 31 nr. 12, december 2016

Eenmaal aangekomen in het beloofde land komt er voor beide feesten een nieuwe betekenis bij. De nomadische leefwijze van de woestijn kan worden ingeruild voor een boerenbestaan met een vaste woonplaats. Voortaan kan men het graan zaaien in de aarde en dat zaad later in veelvoud oogsten. Bij de oogst kun je de eerste halm alvast plukken, maar als de oogst verder rijpt vang je na zoveel weken de volle oogst.
 
Wel, in het verhaal van Ruth gaat het over hongersnood, de vlucht naar een land waar er nog iets te eten is. En het gaat over een familiedrama in dat verre land en een berooide terugkeer in het land van herkomst. Maar het verhaal krijgt een wending als de graanoogst volop in gang is. Zorg voor de arme volksgenoot, hulp aan de vreemdeling en ontluikende liefde gaan hand in hand. Zo verhaalt Ruth van een wondermooie uitredding. Gods Naam wordt ternauwernood genoemd, maar voor Joods besef werkt de Eeuwige onzichtbaar door alle dagelijkse dingen heen.
 
En na deze nieuwe betekenis volgt er in christelijke
traditie al weer een nieuwe duiding. Het boekje Ruth
 
spreekt van hoop, verwachting en een wonderlijke uitredding. In die zin laat het boekje Ruth zich heel goed
lezen in de adventstijd, wanneer wij de komst van Christus verwachten. Op wondere wijze is er in een
doodlopende situatie een wending ten goede gekomen.  In het boek Ruth wordt er een kind geboren als vrucht van liefde en van zorgzame verantwoordelijkheid. Het verhaal verbindt dit kind met David. En de christelijke geloofstraditie verbindt David op haar beurt met het Kind van Kerst.
 
Op zo'n manier bijbel te lezen vraagt wel het een en ander van ons, want wij zijn – als kind van onze tijd – rationeel ingesteld. Als rationele mensen noemen we het kind van het boekje Ruth geen echt kind, want 'het is immers maar een verhaal.' Nu hoeven wij onze ratio niet uit te schakelen, maar als rationeel denkende mensen kunnen we wel van de eeuwenoude Joodse lezing leren. We hoeven als rationeel denkende mensen immers de verwondering niet uit te sluiten. Integendeel, met verwondering laten we ons vandaag raken door Gods grote verhaal van hoop en verwachting. Dat kon voor ons wel eens de sleutel zijn om Gods rol achter de geboorte van het Kind te verstaan.
 
In de Kruiskerk en de Farmsumer kerk hopen we in de adventstijd en op de kerstmorgen geregeld  een gedeelte uit het boek Ruth te lezen.

terug