Jaargang 33 nr. 1, januari 2018

Jaargang 33 nr. 1, januari 2018

Waar het eindigt, daar begint het
Ds. Itse de Boer                          
                                        
“Bij Delfzijl houdt het op; je kunt niet verder.” Hoe vaak heb ik dat niet gehoord wanneer men me vroeg waar ik vandaan kom. Voor mensen binnen de provincie Groningen kan ik zeggen dat ik in Farmsum woon, maar tegen mensen verderop in het land zeg ik maar voor het gemak dat ik uit Delfzijl kom. Hopelijk kunnen Farmsumers me deze kleine onwaarheid vergeven met een beetje begrip. Het eindigt in Delfzijl. Maar vanaf het begin dat ik in uw midden woon heb ik van de mensen geleerd dat je in deze havenplaats op een boot kunt stappen: dan ligt er weer een wereld voor je open. Wie mocht denken dat het hier ophoudt gaat ontdekken dat het hier begint!

lees meer »
 
Jaargang 32 nr. 12, december 2017

Jaargang 32 nr. 12, december 2017

Feest van Christus
Ds. Albert Ferwerda                                      
                        
Kerstfeest, feest van Christus. Overal op de wereld wordt het gevierd. Nog eenmaal wil ik u meenemen naar Bangladesh. Daar begon het feest al op de eerste advent.
In de eerste week daarvan gingen we jaar op jaar rond langs de hutten, die vlak achter ons huis, het voormalige zendingshospitaal, stonden. Het was vroeger donker dan anders, het was kouder dan in de rest van het jaar, en de hele gemeenschap deed mee.

lees meer »
 
Jaargang 32 nr. 11, november 2017

Jaargang 32 nr. 11, november 2017

Een gebroken wereld
Da. Dineke Ferwerda-Arends                                          

Een uitdrukking waar we wel mee vertrouwd zijn. ‘We leven nu een keer in een gebroken wereld’, verzuchten mensen over het leed dat hen en anderen treft. We moeten het er maar mee doen. Die wereld om ons heen verbrokkelt intussen steeds verder. Misschien ervaart u ook uw eigen leven wel zo. De wijdere wereld is in ieder geval in een enorm verbrokkelingsproces bezig uiteen te vallen. Het Midden Oosten, nu ook Spanje,  Groot Brittannië, dat de Europese Gemeenschap wil verlaten, maar dat de Schotten in die ontwikkeling niet mee kan krijgen. Het is een repeterende breuk in het wereldgebeuren en ook in het leven van veel mensen. Een gebroken wereld…

lees meer »
 
Jaargang 32 nr. 10, oktober 2017

Jaargang 32 nr. 10, oktober 2017

Harry Kuitert (1924 – 2017) – een belangwekkend theoloog
Ds. Itse de Boer
                                              
In 1972 zou ik als Gereformeerde jongen na de PA theologie studeren aan de VU te Amsterdam. Mijn oma was diep bezorgd, want daar was professor Kuitert. Mijn plan omtrent de VU ging niet door, want in Kampen – de andere opleiding voor mijn 'merk' – vond ik veel gemakkelijker een kamer. Oma blij, al had zij vast niet in de gaten dat de sfeer in Kampen in maatschappelijk opzicht 'linkser' was. Maar voor haar kleinzoon leek het gevaar van Kuitert geweken.

lees meer »
 
Jaargang 32 nr. 9, september 2017

Jaargang 32 nr. 9, september 2017

Einde of een nieuw begin  
Ds. Albert Ferwerda                                            

We staan aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen. Wat dat betreft beweegt de kerk op het ritme van scholen en de voetbalcompetitie, meer dan op het ritme van de jaren of zelfs het kerkelijk jaar. We staan op uit onze zomerslaap en presenteren ons aan de wereld, dit jaar via het thema ‘Kerkproeverij’. Kom naar de kerk, op 10 of 17 september en neem je niet meer zo kerkelijke vrienden en kinderen mee zodat iedereen kan zien dat de kerk is mee veranderd met de wereld om ons heen. Of?


 

lees meer »
 
Jaargang 32 nr. 7/8, juli/augustus 2017

Jaargang 32 nr. 7/8, juli/augustus 2017

Kerkproeverij                                                                                                                                                      Da Dineke Ferwerda                                      
                                         
Wat is dat nou weer? Kun je een kerk proeven?
Het idee van een speciaal weekend voor kerkproeverij is in Engeland geboren en in Engeland en de VS al  jaren een succes. Nu gaan we dit in Nederland ook doen. Alle kerken breed en ondersteund door de media gaan we op 9 en 10 september dit experiment aan. De bedoeling is dat we mensen die nooit naar de kerk gaan dat weekend mee vragen naar de kerk. Op zaterdag voor een invulling die kerkleden er met elkaar aan geven om mensen iets te laten zien en meemaken van wat er in de kerk gebeurt. Op zondag een laagdrempelige dienst, waar mensen die niet naar de kerk gaan, ook in mee kunnen komen.

lees meer »