Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Standplaats Papiercontainer: M. v. Coehoornsingel 21 Delfzijl
 
Op 1 oktober 2015 is het vijf jaar geleden, dat wij als nieuwe groep vrijwilligers (inmiddels uitgegroeid naar 14 personen) het inzamelen van oud papier hebben overgenomen van de groep waarvan de heren Triezenberg en Mollema de leiding hadden. Zij hebben dit ± 16 jaar gedaan. Er wordt dus al meer dan 20 jaar oud papier ingezameld bij de Kruiskerk.

De papiercontainer waarin het oud papier wordt ingezameld staat zoals u weet, op de parkeerplaats naast de Kruiskerk en is open van s’ morgens 09.00 uur tot s' avonds 19.00 uur, zodat iedereen daar de hele dag terecht kan, behalve van zaterdagavond tot maandagmorgen. Op zondag is de container gesloten.  

Wij als vrijwilligers hebben per toerbeurt de taak, om het papier dat door u en andere inwoners van Delfzijl wordt gebracht, op te stapelen. Elke vrijwilliger heeft 3 dagen dienst om deze werkzaamheden uit te voeren. Daardoor blijft het netjes en wordt de container tot de nok toe gevuld. Eens per week, op vrijdag, wordt het papier opgehaald bij vaste adressen van bedrijven en inwoners van Delfzijl.

Het geld dat door de inzameling wordt opgebracht wordt besteed aan goede doelen waarvan enkele hierna worden genoemd.
1. College van Diakenen, die dat besteed aan doelen zoals Voedselbank, Zeemanshuis, Romana project Roemenië en Kerstpakkettenactie in Delfzijl.
2. Kerstversiering Kruiskerk en Farmsumerkerk.
3. Enkele artikelen voor aankleding van de Ark in Delfzijl Noord.
4. Financiële steun aan koren en verder bij de kerk betrokken instanties.                                                                                                                
 
Het probleem is echter dat de prijs voor oud papier erg laag is, waardoor de bestedingen lager zijn geworden. We hopen echter dat met het aantrekken van de economie de prijs weer omhoog gaat.

We gaan door dank zij een enthousiaste groep vrijwilligers die het vele werk met plezier doen, echter OPA heeft het volgende probleem. I.v.m. met ziekte en vakantie heeft OPA te weinig mankracht om alle werk naar behoren uit te voeren, daarom het verzoek om medewerkers die zich beschikbaar willen stellen om dit probleem op te lossen.
 
Medewerkers OPA, Oud Papier Aktie Delfzijl     
Er staan nieuwe foto's in het fotoalbum van de medewerkers van OPA!
 

terug