Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoon Ds. De Boer schenkt Farmsummer Kerk kostbare icoonOp woensdagmiddag 20 september jongstleden mocht een aantal ouderlingen en kerkrentmeesters op uitnodiging van ds. de Boer samenkomen in de consistorie van de Farmsumer Kerk. Ook mevrouw Stuut, zelf iconenschrijfster, was aanwezig.
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
Eveneens had ds. de Boer mevrouw Hilda Feunekes – Zuidema uit Blijham uitgenodigd.
Vanzelfsprekend had ds. de Boer met deze bijeenkomst  een doel voor ogen.
Hij wilde ter gelegenheid van zijn naderend afscheid in december van dit jaar de Farmsumer Kerk een cadeau aanbieden.
Na enkele inleidende woorden van ds. de Boer kreeg mevrouw Feunekes de gelegenheid ons enigszins in te wijden in de kunst van het  “schrijven” van iconen. Van haar heb ik onthouden, dat je het “schrijven” noemt en geen tekenen of schilderen. Zij wist een zeer boeiend en onderhoudend verhaal te vertellen over de techniek en alle symbolen, die met het vervaardigen van een icoon te maken hebben.
Hierna begaven we ons naar de Farmsumer Kerk, waar zich de contemplatieve ruimte bevindt. Ds. de Boer kreeg hier de mooi ingepakte icoon van mevrouw Feunekes overhandigd en kon deze als cadeau aan een van de kerkrentmeesters overhandigen, een cadeau, dat we in zeer grote dank hebben aanvaard.
Hierna werd de icoon in de contemplatieve ruimte gehangen en hebben we onze bewondering niet onder stoelen of banken gestoken ! Alle lof voor het prachtige werk, dat mevrouw Feunekes heeft gemaakt. Ze had er, zo vertelde ze, met hart en ziel aan gewerkt. En dat was te zien. Ds. de Boer besloot deze bijeenkomst met het voorlezen van een gebed uit de “Orde voor de ingebruikneming van een kunstwerk”.  We konden hierna nog even napraten in de consistorie.
Op de achterkant van de icoon had mevrouw Feunekes de volgende tekst geschreven :
“Christus, een voorbeeld uit ± 1542.
Een icoon is een geschilderde beeltenis van een Bijbelse figuur, een heilige of een voorstelling van een religieuze gebeurtenis.
De icoon heeft zijn oorsprong in de Oosters-Orthodoxe kerk en is daar nog steeds de eensgezinde kerkelijke en spirituele expressie van het geloofsleven. In onze tijd is er weer opnieuw belangstelling ontstaan voor de waarde van iconen, voor de diepe uitstraling ervan.
Techniek
Het schilderen van een icoon is gebonden aan mystieke regels, die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven. De plank wordt uitgediept, zodat er een venster ontstaat – “Het venster op de eeuwigheid”.
Daarna worden er drie lijmlagen aangebracht, waarin zuiver linnen, het kleed van Christus, wordt geplakt. Dit geheel wordt twaalf keer ingesmeerd met een krijt / lijmlaag.
Na het schuren van deze laag kan het schilderen beginnen. Er wordt geschilderd met zuivere pigmenten en ei tempera. Eerst worden de donkere kleuren aangebracht, daaroverheen komen de lichte kleuren. Het schilderen van een icoon is dus een proces, dat verloopt van het donker naar het licht en is daarmee een spirituele weg, die een schilder(es) aflegt.
Deze icoon is met geduld en zorg geschilderd door Hilda Feunekes – Zuidema in opdracht van Itse de Boer”.
Komt u vooral de icoon bewonderen in de Farmsumer Kerk !
Bert Veentjer
 

 
Wijkkerkenraad Zuid Wijkkerkenraad Zuid

Moderamen:
Predikant: ds. I.J. de Boer
Voorzitter: vacant, tijdelijk waarneming door ds. de Boer
Scriba: mw. G. v/d Velde - Westra
Dhr. P. Lanting
Dhr. J. van Doorn
Dhr. J. Dam
 

lees meer »
 
Geloofsbelijdenis Geloofsbelijdenis

ik geloof
in de illusie van gerechtigheid
waarin het voor de hele mensheid
goed is om te leven

en dat het onze taak is
om aan zulk een droombeeld te werken

ik geloof
in gelijke rechten voor alle mensen
in vrede en verantwoordelijkheid
dit geloof is pas een geloven
als het daad wordt
en er nooit toe leiden zal
aanspraak te maken
op exclusiviteit
 

ik geloof
in de liefde die veel verdraagt
in een open hand
in de weg
van mens tot mens

Uit: God is het antwoord niet

 

 
Afscheid en herbevestiging

Afscheid en herbevestiging

Op zondag 8 oktober werd in de Farmsumer kerk afscheid genomen van ouderling mevrouw Diny Wierdsma. Zij heeft na een heel lange periode van kerkenwerk nu besloten om te stoppen met haar taak als ouderling. Het is mooi geweest, aldus mevrouw Wierdsma. In dezelfde dienst werd mevrouw A.Stad herbevestigd als diaken. Zij blijft nog een jaartje meedraaien, waar de gemeente erg blij mee is. Mevrouw Wierdsma wordt een goede, rustiger tijd toegewenst en mevrouw Stad wensen we nog een goede periode toe in de wijkkerkenraad.

 
Bazar Rommelmarkt Bazar Rommelmarkt

Op een regenachtige zaterdag 7 oktober werd bij de Kruiskerk een toch nog goed bezochte rommelmarkt gehouden. Deze werd zoals altijd weer georganiseerd door de activiteitencommissie. Een groep enthousiaste vrijwilligers hebben er ondanks het slechte weer, toch voor gezorgd dat er een opbrengst van € 3.600,= was. Deze opbrengst is bestemd voor het onderhoud van gebouwen en voor een weeshuis in Brazilië. Het was een gezellige en geslaagde dag! Foto's van deze dag kunt u zien bij fotoalbums.

 
Stola's: afscheidcadeau ds. Heeren Stola's: afscheidcadeau ds. Heeren

Toelichting ds. Wiebke Heeren:

Beste Gemeenteleden,

Voordat ik wat uitleg bij de stola’s geef, eerst even dit vooraf. In juli van dit jaar kreeg ik ineens een mail van de kunstenares en theologe Anne-Marie van der Wilt. Ze had weer ruimte om met mij in vooroverleg te kunnen gaan over de stola’s die ze zou maken. We hebben een afspraak gemaakt en op een dag zat ik bij haar thuis in Capelle aan den IJssel.
Van tevoren had ik een opdracht van haar gekregen. Bij de drie kleuren rood, paars en wit zou ik moeten nadenken wat ze als kleuren voor mij betekenen en wat ze bij mij oproepen.
We hebben bijna een hele dag bij elkaar gezeten. Ik heb verteld, zij ondervroeg me nauwkeurig wat ik precies bedoelde. Af en toe haalde ze een map tevoorschijn met voorbeelden van andere stola’s die ze had gemaakt. En soms kwamen uit haar atelier in de achtertuin stoffen naar buiten. Dit uitermate Interne gesprek heeft tot de drie stola’s geleid die u op de foto’s kunt zien. En dat ze zo geworden zijn, heeft ermee te maken dat deze kunstenares de woorden heel prachtig naar beelden kan vertalen; en dat ze heel nauwkeurig luistert.

 

lees meer »
 
Vrouwenvereniging Dorcas

Vrouwenvereniging Dorcas

Laatste bijeenkomst voor de zomervakantie.

lees meer »
 
Herziening indeling zitplaatsen in de Kruiskerk Herziening indeling zitplaatsen in de Kruiskerk

Door terugloop in kerkbezoek en daardoor verspreid zitten is er behoefte ontstaan aan “bundeling”. Uitgangspunt is een vakindeling waardoor de samenzang optimaal is.
Sinds de zomervakantie “bundelen” we de middenvakken B en C en zijn vakken A (kant oud-papier container) en vak D (kant pastorie) niet bezet. Tijdens de proefperiode hebben we gelukkig vele positieve maar ook negatieve reacties ontvangen. We willen toe naar een optimale oplossing en daartoe willen we ook ervaring opdoen met zitten “rondom” de preekstoel en niet onder het balkon.
Rond de preekstoel betekent zitten in de vakken A, B, C en D. De mensen die gewend zijn in de vakken B en C kunnen blijven zitten en van de mensen die onder het balkon zitten, vragen we hun medewerking, tenzij er bezwaren zijn b.v. t.a.v. het geluid.
We willen ervaring opdoen vanaf maart tot het eind van de zomer en daarna een besluit nemen. Bij het besluit zullen we rekening houden dat er bij bijzondere gelegenheden meer plaatsen nodig zijn. We hopen dat de nieuwe indeling als een goede verbetering wordt ervaren. Schroom niet om tijdens deze periode ervaringen met ons delen.
 

 
Middag voor Alleengaanden Middag voor Alleengaanden

Het is soms best lastig om in je eentje aan te sluiten bij (echt)paren. Deze zin, meermalen gehoord, was de reden voor deze middag.
 


Hier is tijd om elkaar te ontmoeten. Gezellig tijd delen. Daarbij ontstaan gesprekken rondom actuele thema's, soms naar aanleiding van een stuk uit de krant. Er zijn verhalen om voor te lezen, we spelen spelletjes en je leert, dat het sjoelen echt niet verleerd wordt. We hebben een klaverjassen -expert in ons gezelschap en sommigen breken graag hun hoofd bij het scrabbelen. Mensen die komen hebben zin, om het goede leven te proeven, of terug te vinden. Of elkaar daarbij weer op het spoor te brengen.

De tijd: Op woensdagen vanaf half drie tot vier uur, deze maand op 1 en 29 november.
De plaats: In het Anker aan de Menno van Coehoornsingel.
En: Er is thee en koffie en zelfgemaakte cake.

ALLEN WELKOM !
 

 
Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud Papier ACTIE DELFZIJL (OPA)

Oud papier Actiegroep OPA!
Al 5 jaar wordt door een fanatieke groep vrijwilligers het oud papier van onze gemeenteleden verzameld en opgeslagen bij de kerk. Wilt u meedoen? Meldt u aan bij de heer de Jong, Kleine Belt 26, 9933 RG Delfzijl 0596 - 617 392,
 

lees meer »
 
Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Koffie Drinken in ‘Op de Wierde’

Het is regelmatig een gezellige drukte in het gebouw ‘Op de Wierde’. Alle ouderen uit de Farmsumer kerkgemeenschap worden dan uitgenodigd voor een gezellig uurtje koffie drinken. Het doel hiervan is om de onderlinge contacten te onderhouden. 

Het eerst volgende ‘koffie uurtje’ zal 21 november 2017 plaatsvinden in het gebouw ‘Op de Wierde’ en iedereen is natuurlijk hartelijk welkom. Kijk voor meer foto's in het fotoalbum.

Elly Mietus, Aukje van Tholen, Piet Lanting

 
Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum Vrouwengroep 'Dorcas' in Farmsum

De Vrouwengroep 'Dorcas' komt om de veertien dagen in het gebouw, 'Op de Wierde' in Farmsum, van 19.30 uur tot 21.00 uur op woensdag.

lees meer »