3 februari 2019, collecte Werelddiaconaat 3 februari 2019, collecte Werelddiaconaat
Het water staat Bengalen aan de lippen

De overstromingen van rivieren tijdens de moessons worden door de klimaatverandering talrijker en heftiger. Ze zijn een ramp voor de inwoners. Partners van Kerk in Actie helpen de mensen beter voorbereid te zijn op overstromingen zodat de gevolgen beperkt blijven.

Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh -

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.

Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in deze kustprovincies: de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

Wat kunnen de Bengaalse organisaties met uw bijdrage doen?
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170

terug