40 Dagen Tijd

40 Dagen Tijd

De PKN kerk te Delfzijl viert de 40 dagen tijd mede door iedere zondag van de 40 dagen tijd een korte overdenking te lezen in de kerk en af te drukken op de zondagsbrief.

De stukjes zijn afgeleid van de projecten die wij ondersteunen, namelijk “Agreds”, een project van Kinderen in de knel van Kerk in actie. Agreds steunt meisjes in Ghana om te leren voor zichzelf te zorgen, en het Ramseyer Trainings Center in Ghana dat beoogt studenten theologie op te leiden en te steunen.

De stukjes zijn per zondag:

 

- ZESDE ZONDAG VEERTIG-DAGENTIJD 24 MAART -

HET NIEUWE LEVEN van KENNEDY

Kennedy Asante is een handelsman. Zo werkte hij twaalf jaar in Israël om elektronische en andere goederen uit dat land te verhandelen naar Ghana. Toen hij terug was in Ghana, vroeg zijn predikant hem de catechisten cursus te gaan doen. Hij was een briljante student. Met zijn hoge opleiding en kennis van de wereld, hadden geen van de vakken veel geheimen voor hem. Hij bleef goedlachs en bescheiden. Elke avond gedurende de cursus weken zat hij met minder begaafde studenten in een klaslokaal om met hen de stof van die dag nog een keer door te nemen en ze zo voor te bereiden op het examen. Wanneer docenten te kort schoten in het begrijpelijk uitleggen van de leerstof, schoot hij te hulp, maar nooit om zelf op te vallen. Zelfs toen zijn groep een kerkdienst moest voorbereiden en iedereen er van uit ging dat hij wel zou preken (wat beter de preek, wat hoger de punten per groep), koos hij er voor de liturgie te leiden en coachte hij anderen om zo goed mogelijk te functioneren. Hij heeft oog voor de sociale nood die er in Ghana is, ook al komt hij uit een welgestelde familie. Hij is leergierig, niet om er goede sier mee te maken, maar om zijn talenten ten dienste te stellen aan de (kerk)gemeenschap.

Een model student. Toen hij klaar was met de opleiding, verklaarde hij plechtig dat geen haar op zijn hoofd er aan dacht om dominee te worden. Hij was tevreden met het werk dat hij deed en wilde op de achtergrond blijven. Maar nog geen jaar later was hij terug. Zijn predikant had hem naar de predikantenopleiding gestuurd. En opnieuw was hij het stralende middelpunt van een groep studenten die in drie zomers wordt klaargestoomd om predikant te worden in een land waar daar groot gebrek aan is.

Inmiddels is hij predikant. Geslaagd met vlag en wimpel. Maar hij blijft handelaar. En zijn talenten stelt hij gratis in dienst van de kerk. Of beter nog, in dienst van de Heer van zijn kerk. Want daar is het hem om begonnen.

terug