Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
U kunt uw gift ook overmaken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India.
En vergeet u ook het deeldoosje niet. Alvast onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u wat meer over de moeilijkheden die leraressen van de organisatie SAVE moeten overwinnen.
SAVE heeft vijf scholen waar totaal zo’n 250 kinderen een jaar overbruggingsonderwijs kunnen krijgen. Op deze scholen werken tien leraressen die ieder les geven aan zo’n 25 kinderen. Een van deze leraressen werkte ooit zelf als kind in de kledingindustrie. Via SAVE kon ze onderwijs volgen en nu staat ze zelf heel gemotiveerd voor de klas.

Enkele opmerkingen van deze leraressen over hun beroep:

De kinderen hebben verschillende leerniveaus en kinderen van uiteenlopende leeftijden zitten in dezelfde klas. Dat is een hele uitdaging.

Er zijn hier kinderen op school die hun ouders helpen met afval rapen. Ze zijn vaak vies en stinken, omdat ze zich niet vaak wassen. Als deze kinderen naar school komen moet ik ze eerst een bad geven en een schoon stel kleren.

Een aantal kinderen doet er drie tot zeven maanden over om aan school te wennen. En al die tijd moet ik opletten dat ze niet weglopen, bijvoorbeeld als ze naar de wc gaan. Met die kinderen ga ik altijd mee naar het toilet.
Als ik een kind soms straf moet geven vindt het kind mij niet aardig en ziet mij als een slechte lerares. Dan blijft het kind de volgende dag soms thuis of verbergt het zich ergens met de deur op slot. Ik wacht dan net zo lang tot het kind weer naar buiten komt. Dan neem ik het kind weer mee naar de klas.
Kinderen die nieuw zijn op school moeten soms bepaald gedrag afleren, zoals schoppen en slaan. Ik moet er op letten dat dit soort dingen in mijn klas niet voorkomen. Sommige kinderen stelen wel eens wat of zijn onbeschoft tegen oudere vrouwen. De Tamil-gemeenschap schrikt daarvan en wil dat wij als leerkrachten de kinderen streng aanpakken.
Het is niet eenvoudig ouders voor je te winnen en een relatie met hen op te bouwen. Ze zijn vaak onvoldoende gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen. Ze willen het geld niet kwijtraken, dat het kind verdient.

Ook is het moeilijk de leiders van het lokale bestuur voor je te winnen en hun steun te krijgen. Als ik naar commissies ga om te praten over kinderrechten en onderwijs, dan willen zij mij wat leren en niet luisteren naar wat ik als leerkracht te zeggen heb.
De verschillende culturele achtergronden van de migrantenkinderen zijn een uitdaging. Ze komen uit alle delen van het land. De kinderen die geen Tamil spreken zijn gefrustreerd, omdat ze de Tamil-kinderen niet verstaan. Ook hebben ze andere gewoonten en gebruiken. Vaak willen de migrantenkinderen geen Tamil leren. Ik laat hen inzien dat ze Tamil nodig hebben voor hun verdere schoolopleiding. Ik help hen het Tamil-schrift onder de knie te krijgen en geef ook Engelse les.
Kinderen van buitenlanders en migranten worden vaak gediscrimineerd. Ik ben er voor alle kinderen. Ik wil hen allemaal gelijk behandelen en onbevooroordeeld tegemoet treden.
Sommige ouders stimuleren hun kinderen om naar school te gaan, maar er zijn er ook die het niets kan schelen en dan is het niet gemakkelijk om de kinderen vast te houden. Je moet voor dit beroep vastberaden en geduldig zijn om ouders te bezoeken en kinderen les te geven. Mijn ideaal is: alle kinderen naar school!
Voor 106 euro kan 1 lerares een maand lang onderwijs geven. Uw bijdrage voor dit werk is daarom van harte welkom via onze bankrekeningnummer en het deeldoosje.Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden.
Indien de kerk weer open is kunt u met Pasen de deeldoosjes inleveren.
Geef in de Paascollecte of maak uw gift over op
MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721   thema Kinderen in de knel India 
terug