40 dagentijd, 12 maart 40 dagentijd, 12 maart
Moldavië biedt hulp: Filocalia zamelt spullen in

       

Partner Filocalia die voornamelijk werkt in Chisenau in Moldavië met kinderen in achterstand wijken, zamelt kleding, voedsel en andere hulpgoederen in voor Oekraïners die een veilige plek zoeken in hun land. In de kersttijd is er een actie geweest om geld in te zamelen, er werden kerstkaarten en andere cadeautjes gemaakt om te verkopen voor hulp aan Oekraïners. Ondanks dat ze zelf in het armste land van Europa wonen, zijn de Moldaviërs ruimhartig in het aanbieden van hulp aan Oekraïners op de vlucht. 
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
terug