40 dagentijd, 2 april 40 dagentijd, 2 april
Moldavië biedt hulp: Moldovan Christian Aid 


MCA is ontstaan nadat Kerk in Actie er bij de Wereldraad van Kerken op aandrong om de kerken in Moldavië te helpen bij het opzetten en uitbreiden van hun diaconale werk. De kerken hadden in de voormalige Sovjetstaat in Moldavië decennialang geen diaconaal werk kunnen doen en moesten hun structuren weer opbouwen. Dankzij MCA kunnen de kerken hun krachten bundelen en bieden zij nu hulp. Normaal gesproken ondersteunt Moldovan Christian Aid (MCA) kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Toen de oorlog uitbrak heeft MCA alles in het werk gesteld om kerken en centra uit te rusten voor de tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne, van meubels tot beddengoed tot voedsel. Daarnaast zorgt MCA bij de grens met Oekraïne voor warme maaltijden en hygiëne items, zoals zeep en tandpasta.


U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië
terug