40 dagentijd, 5 maart 40 dagentijd, 5 maart
Moldavië biedt hulp: Home Care biedt vluchtelingen opvang
Ze zien de enorme nood van de Oekraïners en vragen ons gebed voor hen. "Alleen God kan de oorlog stoppen.   


            De teams van Home Care - normaal gesproken een thuiszorgorganisatie voor kwetsbare en zieke ouderen in Moldavië - zijn momenteel ingeschakeld bij de noodhulp van Oekraïners op de vlucht. Elke werknemer neemt een gezin van vluchtelingen mee naar huis. Dit zijn veelal vrouwen met kinderen en ouderen. "We zijn actief betrokken bij het helpen van mensen in nood," vertelt Tamara Adasan, directeur van Home Care. "We maken eerste hulp pakketten en delen die uit bij de grensposten. In die pakketten zitten hygiënematerialen, vochtige doekjes en medicijnen."
U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD ten name van
Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz. Zending-Werelddiaconaat
NL55RABO0373745303 o.v.v. Moldavië

 
terug