Het ronde raam in de Kruiskerk. Het ronde raam in de Kruiskerk.


Het roosvenster is een raam met het verhaal van onze gemeente.
Bovenin de voorstelling zie je 3 strepen.
Die strepen vertegenwoordigen de 3 oude wijkgemeenten:  Noord, Midden en Zuid.
Nu, in onze nieuwe situatie, samengevoegd als 1 gemeente.
Rechtsonder zijn de mensen ( onze gemeente) op weg naar het Licht.
Het Licht is juist midden in het raam vertegenwoordigd.
Op dezelfde plek waar we ook het Licht in de gemeente graag willen hebben.
Onze gemeente wordt geïnspireerd door de symboliek van de regenboog waarvan de kleuren zichtbaar zijn linksonder in het raam.
 
lees meer »
 
Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
 
Kerkdiensten in de maand juni Kerkdiensten in de maand juni
Iedere zondag wordt de kerkdienst vanuit de Kruiskerk uitgezonden via www.Kerkdienstgemist.nl
 7 juni:  9.30 uur, voorganger Mw. T. Sikkema
14 junii: 9.30 uur, voorganger Ds. M. de Jager
21 juni: 9.30 uur, voorganger Pastor E. de Vries
28 juni, 9.30 uur, voorganger Ds. M. de Jager

 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Verhuizing kerkelijk bureau Verhuizing kerkelijk bureau
 
In de loop van de maand juni verhuist het KIB vanuit de “oude kosterswoning” naar de voormalige consistoriekamer van de Kruiskerk. De datum hangt af van het gereed zijn van het internet. Inmiddels is een deel al overgebracht. Ook de Boekhouding zal daar voortaan hun werkzaamheden hebben. Het nieuwe adres is: Menno van Coehoornsingel 21, 9934 GP. Het KIB is open op woensdag, donderdag en vrijdag van 9.30-11.30 uur.
De Boekhouding is aanwezig op dinsdag van 10.00-14.00 uur.
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
 
Bijwonen kerkdienst Bijwonen kerkdienst
In de afgelopen periode waren bij de kerkdiensten in de Farmsumerkerk ongeveer steeds 10-12 personen aanwezig (predikant, ouderling, koster, organist en “zangers”.) We willen proberen om in de maand juni het aantal aanwezigen uit te breiden tot ca. 25. Maximaal mogen er 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden, zoals het er nu naar uitziet, gehouden in de Kruiskerk, waarbij u thuis de dienst ook met beeld (waarbij voorlopig alleen het liturgisch centrum in beeld is)  kunt meemaken. We zullen ons bij het aantal aanwezigen houden aan de richtlijnen (1,5 meter afstand en geen symptomen). Mocht u één van de vieringen in juni willen bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Tjerk de Vries (tel 618346 of mail tjdevries@home.nl). Er zal dan een rooster worden opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. U krijgt hierover van ons bericht.
Zoals u weet worden de richtlijnen per 1 juli waarschijnlijk weer aangepast naar 100 personen. We denken op dit moment na hoe we hier gevolg aan kunnen geven. Voorwaarden die wij er aanstellen zijn o.a. :
–  er moet voldoende ruimte zijn om de afstand te garanderen;
-  we zullen daarom ook looproutes moeten aangeven;
Ook ligt de vraag voor of we allemaal moeten zingen (dit geeft, zoals uit de praktijk blijkt, een hoger risico). Vanuit de PKN is hiervoor inmiddels een protocol opgesteld.
We zullen u tijdig informeren hoe we daar invulling aan kunnen geven.
 
 
Het glas-in-lood raam van de Gedenkhoek Het glas-in-lood raam van de Gedenkhoek

De gedenkhoek is om de overledenen te gedenken en tevens de gedoopte nieuw geborenen op te nemen in onze kerkelijke gemeenschap. Geboorte en dood, begin en einde, zijn met elkaar verbonden. Vreugde en verdriet horen bij Gods schepping van de mens, ze horen onlosmakelijk bij het leven.

De gedenkhoek biedt ons bovendien een plaats van rust, schoonheid en bemoediging om alles wat in ons omgaat met God te delen en te herademen in de weldadige omgeving.

Als leden van de werkgroep vinden we de regenboog een mooi symbool dat we voorheen hadden en terug willen laten komen in het raamwerk van de gedenkhoek. In samenspraak met Hein van de Water en Jacobine von Dömming komen we uit op een glas-in-lood raam waarin de kleuren van de regenboog zijn verwerkt en waarbij het ontwerp qua kleuren ook bij de glas-in-lood ramen van de kerk moet passen. Bij deze ramen is gebruik gemaakt van fondant kleuren.
De regenboog staat voor de verbinding tussen het Goddelijke en de aardse wereld.
De veelkleurigheid van de regenboog omvat de veelkleurigheid van de menselijke emotie. Ieder leven kent voorspoed, vreugde en blijdschap, maar ook tegenslag en verdriet. Als teken van het verbond herinnert de regenboog ons aan een God, die nooit weer mens en dier door een zondvloed zal uitroeien. Hij is een God van genade.

Voor gemeenteleden die (voor of na de dienst) graag zelf een kaarsje willen aansteken om hun geliefde te gedenken, zijn er waxinelichtjes. Om verbinding met de gemeente te creëren hangt het raamwerk vrij. Rondom een open rand. Het licht van de kaarsjes kun je daardoor zien branden. Op dit moment zijn nog niet alle werkzaamheden voor de gedenkhoek afgerond. Als dit klaar is, informeren wij u nog wat breder over achtergrond en gebruik.
Werkgroep ‘Gedenkhoek’
 
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Taakgroep Pastoraat
Nu de overheid de beperkende maatregelen vanwege het coronavirus per 1 juni heeft versoepeld, komt er ook weer wat meer ruimte voor kerkelijke activiteiten. En zo kan hopelijk de geplande bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat in juni, zoals het op dit moment van schrijven (25 mei) lijkt,  doorgang vinden. In de afgelopen maanden hebben we  (onze predikant, onze pastor en de ouderlingen) vooral ‘pastoraat op afstand’ verzorgd, door middel van een telefoontje, een kaartje, een pastorale brief of een appje.
 
lees meer »
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


De bouwcommissie en de vaste vrijwilligers zijn de afgelopen tijd nog druk bezig geweest om de laatste punten af te werken. Het zijn geen spectaculaire zaken meer, maar u weet het wel een likje verf hier, een kit voegje daar, narooien noemen we dat in het bouwjargon en dat zal ook de komende tijd nog wel het geval zijn.
Bagnay moet nog een paar oplevering puntjes in de kerk bijwerken en dat geldt ook voor aannemer Henckel.
Ook op het gebied van elektra moeten nog wat touwtjes aan elkaar worden geknoopt
en het orgel wordt nog gestemd.
 
lees meer »
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Nu de verbouwing en inrichting van de kerk bijna klaar is, willen we graag nieuwe kunst in het Anker. We hadden grootse plannen voor creatieve middagen met gemeenteleden, maar dat kan nu niet. Toch willen we wel iedereen de gelegenheid geven om iets te maken.
Daarom hebben we een plan.
Wij hebben schildersdoeken met een basiskleur klaarliggen.
En we zouden het prachtig vinden als u / jij een doek komt halen en deze thuis voorziet van b.v. een wens, een lied of tekst! Dit kan eenvoudig met een viltstift. Maar ook verf of of ander materiaal is natuurlijk mogelijk. Alles naar eigen inzicht en mogelijkheden.
U kunt een doek halen in het Anker op maandag 8 juni tussen 2 en 3 uur.
We vragen wel een bijdrage in de kosten van € 5,-
U hebt ruim de tijd om creatief bezig te zijn, want op donderdag 25 of vrijdag 26 juni, ook weer tussen 2 en 3 uur, kunt u de doeken weer inleveren.
 
 
Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk. Impressie van de verbouwing van de Kruiskerk.
Bij 'Kerknieuws' leest u een impressie van een gemeentelid over de indrukken van de verbouwing van de Kruiskerk.
Deze week schrijft Aad Vrij zijn bevindingen op en laat ons mee beleven hoe hij de verandering van de kerk ziet en ervaart.. 
 
Acceptgirokaartenactie met Pinksteren. Acceptgirokaartenactie met Pinksteren.
Ieder jaar rond Pinksteren ontvangt u van ons een folder met de acceptgirokaarten voor Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
Deze actie is vertraagd door het corona virus. Het is nu de bedoeling om in juni bij elkaar te komen om dit voor te bereiden. Wanneer ze bij u in de bus liggen, is afhankelijk van de maatregelen die dan bekend zijn. Misschien kunnen we daar in het volgende kerkblad meer over zeggen.
Bij 'werkgroepen - Missionaire Werkgroep Delzijl' leest u over de projecten van de MWD.
 
Vanuit de kerkenraad Vanuit de kerkenraad
Inmiddels is de kleine kerkenraad weer een keer bij een geweest om te vergaderen.
Tijdens deze vergadering hebben wij met name gesproken over hoe we de komende periode de kerkdiensten moeten en kunnen inrichten in de verbouwde Kruiskerk. In de maand juni mogen er diensten met 30 mensen gehouden worden en vanaf 1 juli met 100 personen. Zo op papier lijkt het erg gemakkelijk maar er komt nogal wat bij kijken.  Wij zijn er dan ook nog niet over uit of het verantwoord is om in de maand juli al diensten met 100 personen te organiseren. 
We willen proberen om in de maand juni het aantal aanwezigen uit te breiden tot ca. 25. Maximaal mogen er 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden gehouden in de Kruiskerk, waarbij u thuis de dienst ook via Kerkdienstgemist.nl. (waarbij voorlopig alleen het liturgisch centrum in beeld is)  kunt meemaken. We zullen ons bij het aantal aanwezigen houden aan de richtlijnen (1,5 meter afstand en geen symptomen). Mocht u één van de vieringen in juni willen bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Tjerk de Vries (tel 61 83 46 of mail tjdevries@home.nl). Er zal dan een rooster worden opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. U krijgt hierover van ons bericht.
Hopelijk kunnen wij u in het volgende kerkblad meer vertellen over hoe we de diensten de komende periode gaan inrichten.
Zoals u weet is het gebruikelijk dat de Paaskaars na Pasen gebracht wordt naar een gemeentelid. Dit jaar is deze door pastor Eelkje de Vries gebracht naar mevrouw A. Tillema. Zij was zeer verheugd dat zij deze heeft mogen ontvangen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
HULP DIACONIE HULP DIACONIE
HULP DIACONIE.
We staan met z'n allen een beetje machteloos te kijken hoe het zal aflopen met het CORONAVIRUS. Wat kunnen en mogen wij als diaconie nog doen voor onze gemeenteleden en anderen.  Het zijn misschien kleine dingen, die hulp kunnen bieden. Wij denken dan aan een boodschapje doen of iets dergelijks.
Meer informatie lees u bij 'Diaconie'.
 
Tijdelijke sluiting van de gebouwen Tijdelijke sluiting van de gebouwen
In het kader van de Coronacrisis heeft het College van Kerkrentmeesters besloten om de gebouwen 'Op de Wierde'en "Het Anker' tot eind mei 2020 te sluiten. Alle geplande activiteiten komen hierdoor te vervallen.
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.
Inmiddels hebben wij voor de deeldoosjes inmiddels € 440 mogen ontvangen en ook een gift van € 500 waarvoor onze hartelijke dank.

Graag vertellen we u deze keer wat meer over de  kindertelefoon. SAVE, waarmee Kerk in Actie samenwerkt in India is een van de deelnemers van de landelijke kindertelefoon.
Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Farmsumer Kerk 150 jaar Farmsumer Kerk 150 jaar


De FARMSUMER KERK bestaat 150 jaar!
In verband met de coronacrisis gaan de festiviteiten
inzake 150 jaar FARMSUMER KERK op 16 en 17 mei
niet door.
We stellen dit uit tot een nader te bepalen datum in 2021.
Namens de werkgroep,
Bert Veentjer
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Jaarprogramma 2019 - 2020 Jaarprogramma 2019 - 2020


Activiteiten bij de Protestantse Gemeente Delfzijl
Thema: Ontmoeten  -  Verdiepen  -  Beleven.
Naast ontmoeten op de zondag is het ook fijn elkaar op een andere dag in de week te treffen en zo elkaar te leren kennen. Denk hierbij aan o.a. aan gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en eetgroep.
Ook als u niet betrokken bent bij de Protestantse Gemeente bent u welkom om mee te doen.

Alle activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
We komen altijd op woensdag bij elkaar in gebouw Op de Wierde, in Farmsum. Aanvang 19.30 uur.
Door het caronovirus gaan de lessen voorlopig niet door. Zodra het virus ons niet meer ziek kan maken zullen we de datum van de eerst volgende lessen bekend maken.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.