Beleidsplan 2022 - 2027 Beleidsplan 2022 - 2027
Het afgelopen jaar is de kerkenraad intensief bezig geweest met het beleidsplan. U kunt het beleidsplan openen op onderstaande link.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Delfzijl periode 2022 - 202​​​​​​7
 
Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk.
 
actie Kerkbalans actie Kerkbalans


De jaarlijkse actie Kerkbalans vindt dit jaar plaats van 14 januari tot 28 januari. Het thema is dit jaar “Geef vandaag voor de kerk van morgen” Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Het komende jaar zal o.a. door de grote verhoging van de energieprijs een grote uitdaging voor ons worden om het financiële tekort zo klein mogelijk te houden.
Via deze weg willen we u alvast hartelijk dankzeggen voor uw bijdrage.

College van Kerkrentmeesters
 
 
Nieuwsbrief van de Classis predikant Nieuwsbrief van de Classis predikant
NIEUWSBRIEF JANUARI 2023
Nieuws, agenda, informatie en oproepen uit de classis

De classis dichterbij: Hoogeveen/Emmen!
Op 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk te Hoogeveen vindt voor het eerst een classisvergadering nieuwe stijl plaats. De classis gaat dit jaar naar vier verschillende regio’s binnen de twee provincies. Bij deze eerste vergadering zijn de ringen Emmen en Hoogeveen betrokken. Onderwerpen op het programma zijn diaconale samenwerking en nieuwe ambtsdragers. Bent u er ook bij? Iedereen is welkom, ook digitaal: bit.ly/cvfeb23. Meer informatie vindt u op www.classisgroningendrenthe.nl.
(De uitgebreide nieuwsbrief van de classis predikant kunt u lezen bij 'kerkenraad')

 
 
De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen
De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen
21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23.
(Meer nieuws van de classis leest u bij: bestuur, diaconie)
 
Nieuws uit de regio Nieuws uit de regio
Themadag voor mensen die een dierbare hebben verloren aan kanker
Onder het thema “Rouw in mijn hart” organiseert de stichting Als kanker je raakt een themadag voor iedereen die een dierbare heeft verloren aan kanker. 
I
Wat:             Themadag: “Rouw in mijn hart”
Voor wie:       Voor ieder die een dierbare is verloren aan kanker (of een andere ziekte)
Wanneer:      4 februari 2023 (Wereldkankerdag)
Waar:           Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH, Drachten
Dagleiding:  Bouwina de Haan, creatieve workshop Loes den Uijl
Meer info:  Bel Petra de Vries: 06 – 52 66 50 15 (Regio team Noord)
Opgeven: U kunt via de agenda, op de site, doorlinken naar een aanmeldingsformulier www.alskankerjeraakt.nl
      

Kosten:                Geen, lunch wordt verzorgd
Deelnemers:         Max 12
 
 
 
Eetgroep Eetgroep


“Aan tafel” is het jaar thema van de Protestantse kerk. Een mooi thema en past helemaal bij de doelstelling van de eetgroep. Samen gezellig en lekker eten en samen aan de praat raken over gedachten en onderwerpen die ons bezighouden. Voor de maaltijd drinken we in de hal van het Anker een kopje koffie of een glaasje fris of wijn. En daarna staan de mooi gedekte tafels klaar in de zaal.
De volgende maaltijd van dit seizoen is op woensdag 1 februari 2023. Vanaf 17.00 uur bent u welkom en om 17.30 uur gaan we aan tafel. Kosten € 6,00 p.p.+ € 1,00 energietoeslag
Iedereen is welkom bij het eten. Jong, oud, alleen of samen. Geeft u zich wel van te voren op bij Ageeth Jansma, tel. 61 40 32 of bij
Hennie de Vries, tel. 61 83 46 (email: tjdevries@home.nl)
Graag ontmoeten wij u bij de eetgroep. 
Voor 1 februari is opgave niet meer mogelijk. U kunt alvast wel intekenen voor de maaltijd op 1 maart 2023.
 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Na de rommelmarkt is er nu weer een nieuwe expositie. Deze keer heeft de schildersclub" Pictura" onze muren weer volgehangen met kleurige en verrassende schilderijen. Verschillende werken zijn ook te koop. We hopen dat u er van gaat genieten.
Lenie van der Laan, Aagtje Bolt en Geke Oosterveld
 
 
Uit de kerkenraad, december 2022 Uit de kerkenraad, december 2022
Begroten en bezuinigen in 2023!
In haar vergadering van maandag 21 november jl. besprak de kerkenraad o.m. de begrotingen 2023 van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Met name de begroting van het College van Kerkrentmeesters baart de kerkenraad grote zorgen. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er sprake van een fors tekort. In het lopende boekjaar 2022 bedraagt het begrote tekort ruim €106.000,00, voor 2023 begroot het College van Kerkrentmeesters een tekort van ruim €128.000,00. Het moge duidelijk zijn dat met dergelijke tekorten onze gemeente er, financieel gezien, bepaald niet rooskleurig voor staat. Het begrote tekort voor 2023 wordt deels veroorzaakt door de sterk gestegen energieprijzen. Al met al dwingt dit de kerkrentmeesters tot het nemen van stevige bezuinigingsmaatregelen. In de kerkenraadsvergadering van maandag 12 december a.s. zullen in een eerste bespreking concrete voorstellen voor bezuinigingen vanuit het College van Kerkrentmeesters aan de orde komen. Op maandag 16 januari 2023 volgt hierover een tweede bespreking in de kerkenraad. We hopen het dan eens te kunnen worden over de te nemen maatregelen. De kerkenraad organiseert vervolgens op zondag 22 januari 2023 na de kerkdienst een gemeenteberaad waarin, naast het beleidsplan 2022-2027, de te nemen bezuinigingsmaatregelen met de gemeente zullen worden besproken.
Namens de kerkenraad,

Frans Geluk

 
 
Sacrale dans Sacrale dans
Op woensdag  11 januari 2023 kunt u meedoen met  de “gespreksgroep” Sacrale dans/ meditatief dansen.
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur in Gebouw op de Wierde.
Op vele soorten muziek vormen rustige passen een dans zodat het ook wel bidden met de voeten genoemd wordt. Door de stilte en de gedichten tussen de dansen voelen we warmte en verbondenheid. Tijdens iedere bijeenkomst  staat in het midden van de kring een symbolische uitbeelding passend bij het thema van de avond.
Kosten per les € 13,00.
lees meer »
 
Jaarboekje 2022 - 2023 Jaarboekje 2022 - 2023
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      


Ook dit kerkelijk seizoen 2022-2023 mogen wij u weer een activiteitenboekje aanbieden met daarin een keur aan activiteiten waarbij ontmoeten, verdiepen en beleven centraal staan. En dat door de week. Want kerk-zijn zijn wij immers niet alleen op zondag. Ons geloof krijgt handen en voeten in het leven van alledag en wil samen beleefd worden. Wij hopen dat dit boekje hieraan een bijdrage kan leveren.
U vindt alle activiteiten voor dit seizoen bij ´jaarprogramma 2022 - 2023'
 
 
Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL' Illustratie bij het thema 'AAN TAFEL'


Bovenstaande illustratie is speciaal gemaakt bij het thema ‘Aan Tafel’

Het is de moeite waard deze eens aandachtig te bekijken.
Onderstaande uitleg helpt hierbij:
  • Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
  • Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
  • Witte lijnen: gebroken brood
  • De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de stigmata in de handen.
  • Restvorm met paarse ovaal:                                                                                                                           de beker wijn verbindt het linker- en rechterdeel van het beeld.                                                                 Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
  • Het beeld is bijna symmetr sch wat verstilling en eerbied weergeeft.
 
Stiltecentrum en avondgebed Stiltecentrum en avondgebed
Het avondgebed op donderdagavond wordt vanaf 1 december 2022 eens in de 14 dagen gehouden.
( 1, 15 en 29 december en zo verder)
Het begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 20 minuten.
Een moment van rust in de week. Een bijbelgedeelte, een lied, meditatieve muziek en stilte zijn de vaste onderdelen van het avondgebed. De mensen die het voorbereiden heten u graag welkom.
Weet u ook welkom.
 
De kaars van verbinding De kaars van verbinding


De kaars van verbinding

Wellicht heeft u het al opgemerkt maar tijdens de Eredienst op de zondagmorgen wordt een verbinteniskaars aangestoken. Er wordt veel geluisterd en gekeken naar onze diensten veraf en dichtbij  via de uitzending kerkdienst gemist .
Daarom is het mooi om thuis ook een kaars aan te steken en op deze manier de verbondenheid met elkaar te voelen.Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
 
Een nieuw beleidsplan voor de gemeente Een nieuw beleidsplan voor de gemeente
De kerkenraad wil in de loop van 2022 een nieuw beleidsplan voor onze gemeente klaar hebben. Een beleidsplan in de kerk? Is dat nodig? Beleid is toch iets waarmee de regering en het bedrijfsleven werken, maar daar kun je in de kerk toch niets mee? Toch wel, want overal waar mensen samenwerken en vooral wanneer ze samenwerken, is er sprake van beleid. Beleid is in feite niets anders dan: • het maken van afspraken over een te bereiken doel; • het uitzetten van een koers; • het aangeven van de middelen; Zonder doel kunnen we geen richting bepalen en dat geldt ook in onze gemeente. 
Lees verder bij 'Kerkenraad'
 
De kerk van Farmsum (documentaire) De kerk van Farmsum (documentaire)
Deze documentaire is gemaakt in opdracht van Stichting Promotie Orgelprojecten Amersfoort als dank voor het gebruik van de kerkruimte voor het maken van orgelopnamen van het fameuze Lohman orgel.
Dank aan Piet Lanting en Bert Veentjer
Dank aan Chris Gras voor sky beelden
 
Groene Kerk Groene Kerk
De Kruiskerk wordt een “groene” kerk! Om dit project vorm te geven, ben ik op zoek naar een aantal mensen die dit ook belangrijk vindt en mee wil denken over een “groene” PG Delfzijl.
Heeft u hier zin in, neem dan contact met mij op:
kwakkelstein@zonnet.nl.
Nicoline Kwakkelstein
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.