Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Wijziging voor het “aanmelden bijwonen Kerkdienst”. Wijziging voor het “aanmelden bijwonen Kerkdienst”.
In verband met de vakantie is er voor de komende zondag een wijziging voor het “aanmelden bijwonen Kerkdienst”. Dit kan per mail.
Zondag 18 juli: mailadres: jitze.dam1@home.nl
Zondag 25 juli; mailadres: verburg.d@home.nl
Zondag 1 augustus: mailadres: kapa@ziggo.nl
Zondag 8 augustus: mailadres: kwakkelstein@zonnet.nl
 
 
Huidige Coronavoorschriften Huidige Coronavoorschriften
Huidige coronavoorschriften
De huidige voorschriften gelden voor de zondagse eredienst en in het Anker. U hebt al gemerkt dat de stoelen herschikt zijn op 1, 5 meter. Dit blijft voorlopig zo. Alle opgestelde stoelen mogen bezet worden. De mondkapjesplicht vervalt, maar let u alstublieft wel op de anderhalve meter onderlinge afstand die bewaard moet blijven en op het reinigen van de handen. Ook blijft voorlopig opgave vooraf verplicht. Gemeenteleden die wekelijks komen hoeven zich niet meer aan te melden. Heel goed nieuws is dat er weer gezongen mag worden tijdens de kerkdienst. Na de dienst wordt u van harte uitgenodigd voor koffie/thee in de hal van Het Anker.
 
 
Openstelling stiltecentrum Openstelling stiltecentrum


Het stiltecentrum als deel van onze kerkzaal nodigt uit om de stilte te vinden, een kaarsje te branden, een gebed te bidden. Vanwege de coronamaatregelen moesten wij het middag- en avondgebed opschorten. Wij hopen hiermee na de vakantie weer te beginnen.
Ondertussen willen wij het stiltecentrum vanaf 5 juli van maandag t/m zaterdag openen van 10.00-17.00 uur. Weet u/je welkom: gemeenteleden, buurtgenoten, Delfzijlsters en de toeristen die bijna dagelijks langswandelen en vaak even bij de kerk stil blijven staan.
Wij zijn verheugd dat we de mogelijkheid hebben gevonden om de zijdeur dagelijks te openen zodat belangstellenden naar binnen kunnen gaan.
Graag geef ik u als tip mee om eens met kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, buren of bekenden het stiltecentrum te bezoeken. Er liggen kaarsjes om te branden en folders met teksten om te lezen, bij stil te staan en te overdenken. Vanuit het stiltecentrum is er een mooi zicht op de kerkzaal. Laat de kerk een plek van ontmoeting en bezinning zijn. Een open kerk… voor elkaar en naar de samenleving! 
Vanaf 5 juli van maandag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.
Tijdens een uitvaartdienst is het stiltecentrum tijdelijk gesloten.
Ds. Marja de Jager       

 
 
Startzondag 2021 Startzondag 2021
Hoewel de zomer nog voor de deur staat is de startzondag al weer in voorbereiding. Deze zal worden gehouden op zondag 26 september aanstaande. Het (Jaar)Thema is: Van U is de toekomst. Aan deze startzondag willen ook graag de officiële opening van de Kruiskerk koppelen. Hoewel we al sinds Pinksteren 2020 gebruik maken van de verbouwde kerk, is deze nog niet officieel geopend. We gaan we vanuit, dat de corona maatregelen dermate versoepeld zijn dat we dit als gemeente met elkaar mogen vieren.
 
 
Tijdelijk een andere opstelling van de stoelen Tijdelijk een andere opstelling van de stoelen


We zijn blij dat er vanaf zondag 27 juni meer gemeenteleden een kerkdienst mogen bezoeken. 
Geef u gerust op, want meestal is er plaats genoeg
De stoelen in de kerkzaal staan anders opgesteld. Er staan nu net zoveel stoelen als er gemeenteleden mogen komen. Ook mogen we vanaf zondag 11 juli als gemeente weer samen zingen. 
Na de dienst is er gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken.
 
 
Uit de kerkenraad (juni) Uit de kerkenraad (juni)
Tijdens de dienst van 4 juli willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven. In verband met de jaarlijkse wielerronde waardoor de toegangsweg naar de Kruiskerk is afgesloten zal de kerkdienst van 22 augustus in de Famsumer kerk gehouden worden. Rest mij verder nog U allen een goede zomer toe te wensen. Startzondag Marianne Kombrink-Pot, scriba  
(Lees het volledige bericht bij Kerkenraad)


 
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg) Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat (vervolg)
We schreven in 2018 in het beleidsplan van onze gemeente ‘dat we in ons pastoraat verbinding willen zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn in vreugdevolle dagen en in dagen van moeite en zorgen’. Dit pastoraat hebben we in een eerdere bijdrage in dit kerkblad verkend tijdens ‘een rondwandeling in ons pastoraat’. Aan de hand van de ‘Gids voor onderling pastoraat’ te vinden op de PKN-website, verkenden we ‘het ontmoeten’ en ‘het organiseren’ , twee richtingaanwijzers die wijzen in de richting van verbinding zoeken met gemeenteleden en nabij willen zijn. Het is pastoraat dat naar binnen is gericht, dat wil zeggen op de eigen gemeenteleden. In datzelfde beleidsplanschreven we ook ‘dat wij over de muren/grenzen van de gemeente heen met woord en daad aandacht willen hebben voor de samenleving en naast mensen staan’. Hiervoor gebruiken de schrijvers van bovengenoemde gids de richtingaanwijzers ‘gastvrij zijn’ en ‘samenwerken’. Hier gaat het om pastoraat dat naar buiten is gericht, op mensen buiten de grenzen van onze eigen gemeente.
 
 
Berichtgevening Kerkrentmeesters Berichtgevening Kerkrentmeesters
De kerk van Uitwierde. De procedure voor de toestemming van de overdracht van de dorpskerk Uitwierde aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is doorlopen.  De Kerkenraad is na het horen van de Gemeente akkoord gegaan met de overdracht en de wijze van financieren.  Ook het Classicaal College van  Behandeling Beheerszaken (CCBB) heeft haar instemming gegeven. Het overleg met de SOGK kan starten om te komen tot afspraken en de daadwerkelijk overdracht. De begraafplaats blijft zoals afgesproken in ons bezit.
Lees het verslag verdr bij 'Kerkrentmeesters'
 
Project Moldavië Project Moldavië


Ouderen in Moldavië worden hard getroffen door de coronacrisis. Ze kunnen vaak op niemand terugvallen, niet in hun eigen levensonderhoud voorzien en ze zijn extra eenzaam.
Het team van Bethania, partner van Kerk in Actie, blijft doen wat ze kan voor ouderen. Er worden nieuwe wegen gevonden om hen te helpen.
Sociaal werkster Galina: “Zo kunnen we iets van hun eenzaamheid wegnemen.”
Galina (63) werkt als sociaal werker in de sociale kantine van Bethania in het Moldavische dorp Tintareni. Ze is getrouwd, heeft 3 volwassen kinderen en is oma van één kleinkind.   In 2005 - Galina was toen 48 - besloot ze naar Israël te gaan om daar een tijdje te werken. “Mijn kinderen werden groter en we hadden geen geld voor hun studies. Ik wilde hen graag een betere toekomst geven.”
Lees verder bij 'werkgroep Missionaire werkgroep Delfzijl'.
 
 
Samen tegen Corona Samen tegen Corona
De coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in Actie al langer op tegen corona. Nu slaan we ook vanaf 12 mei 2021 als samenwerkende hulporganisaties de handen ineen met de Giro555-actie ‘Samen tegen corona’. Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen over Nepal. Doe mee en kom met ons in actie! Laten we er samen voor zorgen dat iedereen op tijd beschermd is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen.
De diaconie en de Missionaire Werkgroep Delfzijl maken samen €1.000,- over.
Geef ook op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'SHO - Samen in actie tegen corona’  of via kerkinactie.nl/corona.
De diaconie en MWD
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

In de gang van de ontmoetingsruimte is nieuwe kunst opgehangen.
Het zijn vrolijke schilderijen gemaakt door een cliënt van Gineke van der Velde.
Zij stelt zich hierbij aan u voor.

Ik ben Inke Hazenleger, ik woon bij 's Heeren Loo in Appingedam. Een grote wens van mij is uitgekomen; mijn schilderijen zijn tentoongesteld! Ik ben heel blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen bij de Kruiskerk.
Het ophangen van de schilderijen in de hal was spannend voor mij, maar het was een leuke middag, waarbij ik het lint door mocht knippen voor de opening van de tentoonstelling. 
Ik ben een positieve vrouw, met een glimlach. Ik hou van uitdagingen en mensen verrassen. Het maken van de schilderijen heeft mij in coronatijd geholpen vrolijk te blijven. Ik hoop dat ik jullie allemaal kan verrassen met de vrolijke schilderijen en een glimlach op jullie gezicht kan laten verschijnen.
 
Gelukkig mag u de kerk weer bezoeken en kunt u in de komende tijd de schilderijen bewonderen.
Ook de expositie  " schildersdoeken van gemeenteleden" is nog steeds te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 
Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.