Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Kerkbalans 2021 Kerkbalans 2021
De actie Kerkbalans 2021 heeft dit jaar als thema: Geef vandaag voor de kerk van morgen en zal lopen van 16 t/m 30 januari 2021.Kerkbalans is een actie die direct het hart van kerkleden raakt. De inzameling helpt lokale kerken een unieke positie in de maatschappij in te nemen en hun geloof en waarden uit te dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een financieel verhaal, maar ook een hartsverhaal. 

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie werk dat lokale kerken verzetten: het omzien naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor een ontmoeting met God, het bieden van een ontmoetingsplek in Delfzijl en nog vele anderen hartverwarmende verhalen. De kerk brengt een ander perspectief in de samenleving en mede door Kerkbalans kan de kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.  

De contactpersonen zullen in die periode de enveloppen bezorgen en later weer ophalen. Bij deze bevelen wij u deze actie van harte aan.
 
Gemeenteberaad uitgesteld Gemeenteberaad uitgesteld
Aangezien het op dit moment onduidelijk is hoe lang de huidige maatregelen zullen duren lijkt het ons niet zinvol om het gemeenteberaad van 25 januari door te laten gaan.
Zodra de maatregelen van het coronavirus versoepeld worden zullen we u op de hoogte brengen hoe en wanneer het gemeenteberaad gehouden kan worden.
lees meer »
 
Vanuit de kerkenraad (januari 2021) Vanuit de kerkenraad (januari 2021)
Maandag 14 december j.l. heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
De Kerkenraad heeft naar aanleiding daarvan het volgende besloten:
In het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid zullen de kerkdiensten vanaf zondag 20 december online te volgen zijn, maar daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
Dit bericht kunt u verder lezen bij 'Kerkenraad'
 
Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten Herziene maatregelen met betrekking tot de kerkdiensten
Naar aanleiding van de toespraak van premier Rutte en de daaruit voortvloeiende  maatregelen heeft het moderamen van de Kerkenraad zich beraden of dit ook gevolgen heeft voor onze gemeente.
 
Wij zijn van mening dat in het kader van veiligheid, solidariteit en gevoel van rechtvaardigheid de kerkdiensten vanaf nu wel online uit te voeren, maar daarbij geen gemeenteleden meer toe te laten.
Hoewel de richtlijnen voor kerken niet zijn gewijzigd, zijn wij van mening in de huidige situatie dat dit het beste is.
 
Ook het middag- en avondgebed wordt tijdelijk opgeschort.
 In januari, bij de volgende persconferentie, of eerder als daar aanleiding toe is, zullen we opnieuw een besluit nemen.
 
 
Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee Taakgroep Pastoraat: het ABCD van ik leef met je mee
Terugkijkend was het jaar 2020 voor de taakgroep Pastoraat een uitdagend jaar. Door de beperkingen vanwege corona en het onderlinge afstand houden moesten we uitvinden wat in het pastoraat nog wel mogelijk was aan contacten. Immers: pastoraat gaat over omzien naar elkaar in de naam van Christus en heeft ‘nabijheid’ en ‘meeleven met elkaar’ als belangrijke kernpunten. Gelukkig konden we tijdens de eerste lockdown via de telefoon, beeldbellen, e-mail en app toch contact houden en meeleven met veel gemeenteleden die daaraan behoefte hadden. 
Meer lezen over pastoraat in corona tijd leest u bij 'werkgroep Pastoraat'
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk
Iemand heeft ons op het idee gebracht om de “Kunst in de Kruiskerk “ te laten zien.
Juist omdat er zo weinig gemeenteleden in deze tijd, de kunstwerken in de Kerk kunnen bewonderen.
Vanaf deze maand, wordt er elke maand een foto van een kunstwerk die in de Kruiskerk hangt, in het Kerkblad geplaatst. De maker zal het verhaal achter de voorstelling erbij vertellen.
We wensen u veel kijk en lees plezier.Bij de Regenboog
In de stralen van de zon 
Staat daar Gods regenboog
Als taal en teken van trouw en hoop.
lees meer »
 
Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk Middaggebed en Avondgebed in het stiltecentrum van de Kruiskerk
Op een doordeweekse middag en/of avond even uit de drukte en hectiek van het bestaan treden voor een moment
van bezinning en gebed.We volgen een vaste liturgie voor de middag en de avond.
Een liturgie van gebed, bijbellezing, muziek,
ruimte voor verstilling en het branden van een kaarsje.
Ieder die dit leest wordt hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Er geldt geen enkele verplichting. Weet je welkom!
Data: De eerstvolgende keer is i.v.b. met de lockdown nog niet bekend.
Dinsdagmiddag van 13.00 – 13.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur
De volgende data komt op de zondagsbrief te staan.
U bent van harte welkom.

Meer lezen over het middag- en avondgebed bij 'Kerknieuws'
 
Bijwonen kerkdienst in de maand januari 2021 Bijwonen kerkdienst in de maand januari 2021
Bijwonen diensten in de maand januari:
Maandag 14 december j.l. heeft de minister-president allen in Nederland opgeroepen zich zoveel mogelijk te onthouden van fysieke sociale contacten en zo min mogelijk te reizen. Voor de kerken zijn er vooralsnog geen specifieke maatregelen afgekondigd. Wel doen overheid en samenleving een dringend beroep op de kerken zich aan te sluiten bij de beperkende maatregelen die voor de meeste overige sectoren in onze samenleving ook gelden. 
Vanaf  zondag 20 december zullen de kerkdiensten online te volgen zijn, en daarbij worden geen gemeenteleden meer toegelaten.
Naast de dominee zijn de ouderling van dienst, de diaken, de organist, de zangers, de koster en de degenen die de beamer bediendt aanwezig. 
U wordt op de hoogte gehouden wanneer in de diensten weer gemeenteleden worden toegelaten.
 
 
Project India (Kinderen in de Knel) Project India (Kinderen in de Knel)


In India richten de partners van Kerk in Actie, waaronder CARDS, zich nu voornamelijk op bestrijding van het coronavirus door bewustwording te creëren. CARDS werkt daarnaast, samen met de gemeenschap, aan het krijgen van toegang tot voedsel en economische hulp. Verder worden kinderen geholpen om toegang te krijgen tot onderwijs.
En van de belangrijkste redenen voor de toename van coronabesmettingen is dat mensen zich verplaatsen om werk te zoeken. Mensen hebben moeite om een baan te vinden en het dwingt velen, ook seizoensmigranten, om op andere plaatsen werk te zoeken. Kleine bedrijven, zoals metselaars, zijn amper actief tijdens de pandemie en dat veroorzaakt een gebrek aan werk voor een groot aantal mensen. De kinderarbeid neemt hierdoor toe, omdat mensen op zoek zijn naar inkomsten.
De regering heeft verschillende welzijnsmaatregelen en regelingen aangekondigd om de gevolgen van de crisis te ondervangen. CARDS helpt mensen om gebruik te maken van die regelingen. Het gaat om regelingen waarbij mensen bijvoorbeeld voedsel, een geldelijke bijdrage of toegang tot het land krijgen.
Lees meer over dit project bij 'werkgroep MWD'
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Wij wensen u veel Kijkplezier.
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Project: Kinderen in de Knel Project: Kinderen in de Knel
Doordat er geen diensten meer gehouden worden vanwege het coronavirus, missen we ook de collecte-opbrengsten voor ons project India.
Daarom hebben we u gevraagd om uw giften en de inhoud van de deeldoosjes over te maken op onze bankrekening: MWD Zending/Werelddiaconaat NL 87 ABNA 0488 276 721 o.v.v. thema Kinderen in de knel India. Natuurlijk kunt u ook doorsparen en de deeldoosjes bij de eerste keer dat we weer dienst met ons allen hebben, inleveren.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.