Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!
U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.
Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'over ons'.


Lees meer bij 'Over ons'.

De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      J.C. Rijpstraat 7-1
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      pgdelfzijl @versatel.nl
Geopend: ma t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
 
Herinrichtig Kruiskerk Herinrichtig Kruiskerk


Vrijdag 17 januari hebben veel contactpersonen een kijkje genomen in de kerk en gezien dat er al wanden geplaatst zijn voor het stilte-centrum en de berging.  De isolatie van de kap van 18 cm. dik is inmiddels afgerond. De kelder is vanuit de vloer open gemaakt voor het installeren van de verwarming. Woensdagochtend zijn de nieuwe akoestische plafondplaten aangevoerd en door vrijwilligers de kerk binnen gedragen, daarvan zijn de eerste gemonteerd door de aannemer. 
lees meer ยป
 
Informatieavond Informatieavond
Informatieavond gemeentereis naar Israël van 13 t/m 21 oktober 2020
Datum: Maandag 17 februari 2020
Plaats en tijd: Om 19.30 uur in Het Anker.
Samen op reis naar Israël! Dat kan, want bij genoeg deelname organiseer ik in samenwerking met DrieTour Reizen een 9-daagse rondreis door Israël.
Doel van de reis is om in een ontspannen reistempo kennis te maken met het land van de Bijbel. Waarbij aandacht is voor de natuur, de cultuur en de geschiedenis. En natuurlijk willen we de bekende Bijbelse plaatsen bezoeken, waarbij we de laatste twee dagen uittrekken voor Jeruzalem.
U kunt vrijblijvend de informatieavond bijwonen!
Wel graag even opgeven van te voren bij ds. Marja de Jager; of tel. 859208

 
Gespreksgroep in de 40-dagentijd Gespreksgroep in de 40-dagentijd


Thema: God met ons

In de veertigdagentijd voorafgaand aan Pasen willen met elkaar nadenken over de betekenis van het kruis en de opstanding van Christus. Deze vormen het hart van het christelijk geloof. Maar wat zeggen ze ons voor deze tijd en voor ons eigen leven? Daarover gaan we met elkaar in gesprek.
Ter voorbereiding kunt u het boek: ‘God met ons’ van Rowan Williams aanschaffen (Berne Media Uitgeverij) aanschaffen.
Begeleiding:     ds. Marja de Jager; Plaats: Het Anker
Data:                26 februari;  11 maart; 25 maart; en
                         1 april 2020  
Tijd:                  14.00 – 16.00 uur
Wel even opgeven. Het liefst zo spoedig mogelijk bij
of 0596-85 92 08
Met informatie over deze gespreksgroep leest u bij werkgroep 'Vieren en Vormen'.
 
Uit de (kleine) kerkenraad van januari 2020 Uit de (kleine) kerkenraad van januari 2020
In de eerste week van het nieuwe jaar zijn wij op 6 januari als kleine kerkenraad weer bijeengeweest.
De punten die op dit moment de prioriteit hebben zijn de verbouw van de Kruiskerk en de start procedures verkiezingen ambtsdragers.
Het hele verslag leest u bij 'Bestuur - Kerkenraad'.
 
 
Alleengaandenmiddag Alleengaandenmiddag
Op woensdag 29 januari a.s. om 14:30 uur vindt in het Anker de eerste bijeenkomst plaats voor alleen gaanden.
We begroeten u graag.
 
Zorgeloos genieten (begeleide) vakantie Zorgeloos genieten (begeleide) vakantie
Het vakantiebureau.nl, vakantie met aandacht
Als u graag op vakantie zou willen maar ertegenop ziet om de vakantie zelf te regelen, kunt u kiezen voor een diaconale vakantie van Hetvakantiebureau.nl. Senioren vieren samen vakantie en onze vrijwilligers organiseren alle activiteiten en helpen bij de koffer uitpakken of bij andere zaken waar u hulp bij kunt gebruiken.
Bij diaken Hiltjo Brons (tel.618088) kunt u alle informatie over deze vorm van vankantie vieren krijgen.
Meer lezen over deze maier van vakantie vieren lees u bij bestuur- diaconie
 
150 jaar Farmsumer Kerk 150 jaar Farmsumer Kerk


Het weekend van 16 en 17 mei 2020 is het feest in FARMSUM.
De FARMSUMER KERK bestaat dan namelijk 150 jaar.
We willen dat uiteraard, samen met de gemeente, uitbundig vieren.
Een werkgroep ter voorbereiding van de festiviteiten is op dit moment bezig in het weekend allerlei activiteiten te plannen.
U kunt in ieder geval rekenen op een feestelijke dienst op zondag 17 mei in de FARMSUMER KERK.
U hoort nog van ons.
Namens de werkgroep,
 
 
Kerkbalans Kerkbalans
Kerkbalans 2020: van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020Thema: "Geef voor je Kerk"
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Kerkbalans staat in een lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun.
Uw contactpersoon zal binnenkort bij u langs komen met de enveloppe van Kerkbalans. We hopen dat u de Protestantse Gemeente in Delfzijl een warm hart toe draagt.
De start van Kerkbalans 2020 werd feestelijk ingeluid in 'Het Anker
Meer over deze actie leest u bij 'KERKNIEUWS'.


 
 
Bouwvrouw Alies in Guatamala Bouwvrouw Alies in Guatamala

Maandag 22 januari is Alies Flobbe met de 'bouwgroep Cement' begonnen met de bouw van latrines en kooktoestellen.
Ze laat via Faceboek foto's zien hoe de bouw vordert. We zetten de foto's voor u bij 'foto albums' en zo kunt u met haar het project volgen.
 
Alies Flobbe gaat bouwen in Guatamala Alies Flobbe gaat bouwen in Guatamala

Zondagmorgen 12 januari 2020 krijgt Alies Flobbe van Ds. Marja de Jager de zegen mee voor haar reis naar Guatamala. Zij gaat in de provincie Solalá met een 'bouwgroep' 2 huizen bouwen zodat de mensen daar een dak boven hun hoofd hebben en verzekerd zijn van schoonwater.
Alies heeft verschillende actie gevoerd en veel gemeenteleden hebben haar ondersteund om deze reis mogelijk te maken.
Lees meer over dit project bij 'kerknieuws,
 
De MWD introduceert een nieuw project De MWD introduceert een nieuw project


Stop kinderarbeid in India

Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de inwoners in deze stad werkt echter hard voor een veel te laag loon.
Samen met Kerk in Actie vinden we dat kinderarbeid moet stoppen. Kerk in Actie werkt daarbij samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs.

De collectes voor het werelddiaconaat zullen in 2020 voor dit project zijn.

Meer over dit project leest u bij 'Missionaire Werkgroep Delfzijl'.
 
Taakgroep Pastoraat Taakgroep Pastoraat
Sjoukje Eringa, pastor in Vliethoven heeft verteld over haar werkzaamheden bij de 'taakgroep Pastoraat'. Het verslag van deze bijeenlomst leest u onder werkgroepen, 'Pastoraat'.
 
Eten in het Anker Eten in het Anker
Woensdag 5 februari staat er om 17.30 uur een drie gangen diner klaar in Het Anker. Het menu begint met een lekkere soep, daarna staat er heerlijkhoofdgerecht klaar. Tot slot is er een heerlijk nagerecht. 
Vanaf 17.00 uur bent u welkom in Het Anker, naast de Kruiskerk.
Iedereen is hierbij van harte uitgnodigd. We vragen € 5,00 p.p. Opgave bij Ageeth Jansma. tel 614032 of bij Hennie de Vries () Ook ligt er een intekenlijst in de hal van het Anker.
 
Lectoren gevraagd Lectoren gevraagd
In de Taakgroep Vieren en Vormen is gesproken over het weer invoeren van Lectoren (lezers) voor één van de lezingen. Het is de bedoeling om vanaf 1 januari weer gebruik te gaan maken van lectoren.  Mocht u ook willen meewerken als Lector, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de Taakgroep, Petra de Jong (mailadres: )
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.
 
Jaarprogramma 2019 - 2020 Jaarprogramma 2019 - 2020


Activiteiten bij de Protestantse Gemeente Delfzijl
Thema: Ontmoeten  -  Verdiepen  -  Beleven.
Naast ontmoeten op de zondag is het ook fijn elkaar op een andere dag in de week te treffen en zo elkaar te leren kennen. Denk hierbij aan o.a. aan gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen en eetgroep.
Ook als u niet betrokken bent bij de Protestantse Gemeente bent u welkom om mee te doen.

Alle activiteiten die dit seizoen zullen plaatsvinden leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk

Deze keer zijn het schilderijen van Dinie de Groot en keramiek gemaakt door Geke Oosterveld en Wia Everts. De schilderijen zijn allemaal te koop, de prijzen varieren van 5 euro tot maximaal 50 euro.
Voor inlichtingen hierover en de prijzen kunt u contact opnemen met, Lenie van der Laan tel; 614461. Voor inlichtingen en de verkoopprijzen van het keramiek kunt u contact opnemen met, Wia Everts tel; 634664.

Geke Oosterveld en Lenie van der Laan.

 
Sacrale dans Sacrale dans


SACRALE DANS…
…is een meditatie in beweging.
Lichaam, geest, hart en ziel kunnen zich verbinden en op deze manier kun je nader tot jezelf komen.
Het dansen geeft o.a. ontspanning en nieuwe energie terwijl je die energie weer deelt in de kring.
De eerst volgende keer is woensdag 29 januari in gebouw Op de Wierde, in Farmsum. Aanvang 19.30 uur.

Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Jaarprogramma'.
 
Herinrichting Kruiskerk Herinrichting Kruiskerk


Door de samenvoeging van de wijken noord en zuid en het afstoten van de Farmsumer Kerk voor de eredienst op de zondagmorgen en het sluiten van De Ark is besloten door de kerkenraad om de Kruiskerk her in te richten.
Om dit plan uit te werken is dhr. Pim van Dijk, architect kerkinterieurs, ingehuurd om hiervoor samen met een klankbordgroep uit onze gemeente een plan te maken hoe de kerkzaal en eventuele andere ruimten her ingericht kunnen worden.   
Het voorstel voor de herinrichting is besproken door de kerkenraad en op het gemeenteberaad van 17 juni 2019.
Het college van kerkrentmeesters zal aan de hand van de prioriteiten een begroting opstellen en een financieel dekkingsplan.
De definitieve besluitvorming zal na de zomer plaatsvinden op een gemeenteberaad.

Brochure Voorstel herinrichting Kruiskerk (PowerPoint Presentatie)

Lees meer bij 'Kerknieuws'.
 
Ontmoetingsmiddag Ontmoetingsmiddag
In 2020 is er elke 2de donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in het Anker
De eerst volgende ontmoetingsmiddag is op donderdag 9 januari 2020 om 14.30 uur.

Lees meer bij 'Kerknieuws'.