Protestantse Gemeente Delfzijl Protestantse Gemeente Delfzijl

Welkom op onze website!

U kunt hier allerlei informatie vinden over onze gemeente.
 
We zijn een Protestantse Gemeente en beheren drie kerkgebouwen. Op deze startpagina vindt u een aantal (nieuwe) activiteiten van onze gemeente. Op andere pagina’s vindt u meer informatie over wie we zijn en hoe u ons kunt bereiken. Ieder is welkom om in ons midden mee te denken over vragen rond ons geloof en hoe we daarin mens zijn.

Contact gegevens van de predikant en kerkelijkwerker vindt u door te klikken op 'Over ons'.


De namen van de ouderlingen vindt u onder 'Pastoraat'.

Lees meer bij 'Over ons'.

 
Kerkelijk Informatie Bureau Kerkelijk Informatie Bureau
Kerkelijk Informatie buereau (KIB)
Adres:      Menno van Coehoornsingel 21
Telefoon:  0596 630150
E-mail:      kib@pgdelfzijl.nl
Geopend: wo t/m vrij. van 9.00 uur tot 11.30 uur
Gesloten tijdens de schoolvakanties, m.u.v. de vrijdag.
De boekhouding is op dinsdag bereikbaar
De ingang van het nieuwe kantoor is op de parkeerplaats van de Kruiskerk, ter hoogte van de papiercontainer.
 
Bericht van de kerkrentmeesters Bericht van de kerkrentmeesters


Donderdag en vrijdag is de tuin commissie flink aan de slag geweest met het opknappen van de tuin. Behoorlijk gesnoeid. Een aanhangwagen vol weggebracht naar de stort. Het ziet er weer keurig uit.
Binnen is er hard gewerkt aan de nieuwe  vloer van zaal 3 door Elibert en Henry. Bijna klaar met een prachtig resultaat.


 
 
Presentatie Online Informatie bijeenkomst 15 maart 2021 Presentatie Online Informatie bijeenkomst 15 maart 2021
Op maandag 15 maart waren op 96 adressen gemeenteleden verbonden via Kerkdienstgemist.nl met de Kruiskerk. Door de coronamaatregelen is het onmogelijk om bij elkaar te komen. De Kerkenraad vond dat op deze wijze de gemeente geïnformeerd kon worden over een zaken.
Vanuit de bouwcommissie hoorden we de gang van zaken met de bijbehorende financiën, de diaconie en de kerkrentmeesters gaven een toelichting op de begrotingen. Ook werden er mededelingen over de gebouwen gedaan. De voorzitter, T. de Vries, melde de lopende zaken uit de kerkenraad en ds. M. de Jager sloot de avond af met gebed.
Bij 'kerknieuws' leest u het hele verslag van deze avond. 
U kunt hier de presentatie bekijken.
 
Uit de Classicale brief van Ds. Hommes Uit de Classicale brief van Ds. Hommes
‘Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold …(Lucas 24: 2) We kunnen wel wat bemoediging gebruiken deze dagen, deze weken en maanden. Het aantal besmettingen van het Corona-virus is onverminderd hoog en in het kielzog daarvan de ziekenhuisopnames en de bezetting van de intensive care in ziekenhuisen, omdat veel mensen er ziek van worden. Nog steeds is het noodzakelijk dat de overheid ingrijpende maatregelen handhaaft, zodanig dat velen in onze samenleving daar erg veel last van hebben, zowel materieel als geestelijk. Dat alles om vooral de meest kwetsbaren onder ons te beschermen. Voortdurend vragen we ons af op welke manier die steen van de pandemie kan worden weggerold voor het opgesloten leven van zo veel mensen. Zo denk ik aan Pasen 2021.

De vollege brief  van de Classis predikant, Ds. Hommes leest u bij 'Kerknieuws'.

 
 
Vanuit de kerkenraad (april 2021) Vanuit de kerkenraad (april 2021)
Op het moment van dit schrijven is er nog geen duidelijkheid of de maatregelen voor de komende periode
worden versoepeld. Echter aan de hand van de vele besmettingen die er dagelijks worden gepresenteerd is de kans bijna nihil dat er versoepelingen mogelijk zijn.
Wij hebben dan ook besloten om tijdens de Erediensten voor alsnog geen gemeenteleden toe te laten. Zoals u waarschijnlijk wel heeft opgemerkt worden op de zondagmorgen de liederen weer door 1 zanger gezongen. Dit kunnen wij op een verantwoorde wijze laten gebeuren.
Zodra er meer mogelijkheden zijn dan zullen wij u hierover informeren middels de zondagsbrief en/of de website.
Fijn is dat het de gemeente bijeenkomst van 15 maart door veel gemeenteleden is gevolgd via de uitzending kerkdienst gemist. Een verslag van deze avond kunt in dit kerkblad lezen.
Na een lange periode van niet vergaderen staat er voor maandag 29 maart een online vergadering gepland van de kleine kerkenraad. Wij hopen dat dit goed zal verlopen en dat wij dan ook met andere groepen online vergaderingen kunnen beleggen.
Marianne Kombrink-Pot, scriba

 
 
Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat Taakgroep Pastoraat: een rondwandeling in ons pastoraat
In een vorige bijdrage van onze taakgroep in dit Kerkblad kwam de “Gids voor onderling pastoraat” ter sprake. Deze gids, uitgegeven door het Dienstencentrum van onze landelijke PKN, nodigt ons uit om met een andere bril naar pastoraat te kijken, een bril waardoor we meerdere kanten in het pastoraat ontdekken. Zoals het ‘ABCD van ik leef met je mee’, waar het gaat over de kwaliteit van ons contact met onze medemens: Aandachtig, Betrokken, in Christus en Duurzaam.
Lees het artikel verder bij Werkgroepen'Pastoraat'.
 
Project: Delfzijl voor Moldavië Project: Delfzijl voor Moldavië


Nu we met het project voor 2021 zijn gestart, is dit het nieuwe beeldmerk voor Delfzijl voor Moldavië.
Op de stander voor in de kerk ziet u de armoede in Moldavië:
Een versleten, gescheurd hemd.
Een paar gympen met doorgesleten zolen en touwtjes als veter.
Het symboliseert het leven van veel mensen in Moldavië.

Lees meer bij 'werkgroepen: Missionaire werkgroep Delfzijl'. 
 
Inzameling postzegels e.d. Inzameling postzegels e.d.


Postzegels, Kaarten, Mobieltjes en Kaarsenrestjes, nog
steeds welkom voor KerkinActie en het Leger des Heils.
De inzameldoos staat in het Anker onder de leestafel naast de hoofdingang.

 
 
Pastoraat in Coronatijd Pastoraat in Coronatijd
Wat we al vreesden en aan zagen komen, is gebeurd: Vanwege de toegenomen besmettingen zijn de Corona-maatregelen aangescherpt en dat is ook van invloed op ons samen kerk-zijn.
De zorgen en onzekerheden zijn groot op allerlei gebied. Niemand ontkomt er aan. Wie had ooit gedacht dat een virus al maanden zo van invloed zo zijn op al onze persoonlijke levens, ons familie zijn, ons kerkzijn en in de samenleving, op straat en veraf in heel de wereld. Het einde lijkt nog niet in zicht.
lees meer »
 
Jaarthema: ‘Het goede leven’ Jaarthema: ‘Het goede leven’
   Ontmoeten, verdiepen, beleven                                      PG Delfzijl 2020-2021Een boekje met activiteiten die wij als Protestantse Gemeente Delfzijl u en jou willen aanbieden. Kerk-zijn zijn we immers niet alleen op zondag maar ook door de week.
We willen elkaar ontmoeten in en rondom ‘Het Anker’ en op al die andere plekken waar wij ‘het goede leven’ met elkaar willen delen.
U vindt alle activiteiten genoemd in het boekje bij "Jaarprogramma''.
lees meer »
 
Sacrale dans Sacrale dans


MEDITATIEF DANSEN… …komt van ‘Meditation des Tanzes’ (Bernhard Wosien), doorgegeven als ‘sacred dance’ met als doel ‘heel worden’. Lichaam, geest, hart en ziel verbinden zich tijdens het dansen en op deze manier kun je nader tot jezelf komen. Door te bewegen wordt je bewogen, er wordt iets aangeraakt, het unieke van ieder mens: je wezen. Er ontstaat ruimte voor verbinding: met jezelf en de anderen in de kring, maar ook met het hogere: de bron, de stilte, het geheim. 

We komen op woensdag bij elkaar in Het Anker, Menno van Coehoornsingel 21. Aanvang 19.30 uur.
We dansen de tweede en vierde woensdag in de maanden septermber tot juni.
De eerst volgende  bijeenkomst in het seizoen 2020 - 2021 zal zo snel mogelijk bekent gemaakt worden.
In verband met de coronamaatregelen is er tijdelijk geen sacrale dans
Meer informatie, o.a. data en plaats leest u bij 'Kerknieuws'.
 
Kunst in de Kruiskerk Kunst in de Kruiskerk


"Kunst in de Kruiskerk"

We zijn heel blij dat veel gemeenteleden gehoor hebben gegeven om op een schildersdoek te schilderen ,schrijven of plakken. Hartelijk dank daarvoor!
Van deze doeken hebben we een mooie expositie gemaakt voor in de hal, de grote en kleine zaal en in de gang van het Anker.
Ze zijn prachtig geworden en de moeite waard om ze te bewonderen.
Iedere maand leest u van één schilderij welke betekenis de schilder aan het doek meegeeft. 

Wij wensen u veel kijk- en leesplezier. (te lezen bij 'kerknieuws'.)
Geke Oosterveld,
Aagtje Bolt,
Lenie v.d.Laan.
 
 
Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk. Corona Protocol Kerkdiensten in de Kruiskerk.
Nu het toegestaan is dat er een beperkt aantal gemeenteleden bij de kerkdienst aanwezig  mogen zijn, is het van belang dat iedereen zich houdt aan het protocol dat hieronder is vermeld.

Algemeen:
        Houdt afstand (1,5 meter)
        Bij ziekte of klachten blijft u thuis.
lees meer »
 
Tarieven begraafplaatsen herzien Tarieven begraafplaatsen herzien
De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.
De tarieven van de begraafplaatsen en het herziene reglement leest u bij 'Kerkrentmeesters'.