Afscheid van de aftredende ambtsdragers Afscheid van de aftredende ambtsdragers


Zondag 3 april namen in de dienst kerkeraadsleden, een kosters echtpaar en medewerkster van het KIB afscheid. 
Allen hebben ze zich vele jaren voor onze gemeente ingezet en in een dankwoord vergezeld met een roos werden ze in het 'zonnetje' gezet.
Ze werden door de gemeente toegezongen met de woorden:
            Heer, bevestig wat zij deden,
            leg Uw zegen op het werk
            waar zij aandacht aan besteedden
            voor Uw wereld, – voor Uw kerk. 
terug