Verslag van de bezoek aan de Rooms Katolieke Sint Jozephkerk Verslag van de bezoek aan de Rooms Katolieke Sint Jozephkerk

Dinsdag 15 januari was de 1e leeravond in de Rooms-katholieke Sint Josephkerk.
Nellie Hamersma-Sluis, Pastoraal medewerkster, heeft ons warm onthaalt en heeft zeer enthousiast verteld en vele vragen beantwoord.
Ca. 40 personen van de diverse kerken in Delfzijl zijn op deze leeravond afgekomen. Het was een zeer geslaagde avond die na afloop met gezellig koffiedrinken werd afgesloten.
De Sint-Jozefkerk is een neogotische kerk, een ontwerp van Clemens Hardeman en dateert uit 1924. Recent is de kerk in 2011 gerestaureerd en is zeer fraai. Het bekijken meer dan waard.
De RK kerk in Delfzijl valt onder de Heilige Liudgerparochie Noord-Groningen.
Staande in het liturgisch centrum wordt door mevr. Hamersma uitleg gegeven over het hoogaltaar en het altaar en de verdere inrichting van de kerk. Wist u dat elke RK-kerk een Josef- en een Maria zijde heeft?
Rituelen en gebruiken komen uitgebreid aan de orde en worden duidelijk uitgelegd. Hierbij worden de voorwerpen getoond. Ook de kenmerkende geur van wierook mogen wij opsnuiven. Het aanbieden van offers en offergaven vinden we in de Bijbel terug vanaf de eerste dagen van het menselijke leven met de offers van Kaïn en Abel. Daardoor opent de mens zich voor de ontmoeting met God.
De katholieke kerk kent 7 sacramenten:
 • Het Heilig Doopsel
  Het Heilig Doopsel is het eerste sacrament binnen de katholieke kerk. Tevens is het één van de belangrijkste sacramenten, omdat de dopeling na de doopplechtigheid officieel tot de geloofsgemeenschap behoort.
 • De Heilige Eucharistie
  De Heilige Eucharistie is naast het Heilig Doopsel het belangrijkste sacrament binnen de katholieke kerk. De Eucharistie staat gelijk aan een normale kerkdienst en kan worden vergeleken met het Heilig Avondmaal, welke wordt gevierd in de protestantse kerk. Het lichaam van Christus wordt in de RK-kerk verbeeld door een hostie. Wijn, verbeeldend het bloed van Christus wordt gedronken door de priester en zijn dienaren. Wist u dat gemeenteleden hierbij geen wijn drinken? Soms wordt de hostie gedoopt in wijn.
 • Het Heilig Vormsel
  Hierbij ontvangt een gelovige de Heilige Geest Gods in een plechtige dienst. Dit feest is te vergelijken met de Belijdenis.
 • De Huwelijksviering
  Het vierde sacrament binnen de katholieke kerk is het huwelijk. Een gelovige gaat samen met een ander persoon een verbintenis aan en sluit daarbij ook een verbond met God. Het bruidspaar belooft trouw aan elkaar en voor eeuwig samen te leven onder het toeziend oog van God.
 • De Ziekenzalving
  De Ziekenzalving wordt ook wel gezien als het ‘laatste’ sacrament binnen de katholieke kerk. Een zieke gelovige die op sterven ligt wordt door een priester bediend op zijn sterfbed en gezegend.
 • De Biecht
  De Biecht staat ook wel bekend als het sacrament van de vergeving. Tijdens de Biecht vraagt een gelovige namelijk om vergeving bij God door middel van een bevoegd ambtenaar van de kerk.
 • De Priesterwijding
terug