Kinderen in Moldaviƫ een toekomst geven Kinderen in Moldaviƫ een toekomst geven


Kinderen die in armoede en in gebroken gezinnen opgroeien, zijn en blijven kwetsbaar. Ze hebben in hun jeugd essentiële zaken gemist, zoals goed onderdak, veiligheid, gezonde relaties en onderwijs. Deze groep kinderen kan, eenmaal volwassen, opnieuw in de problemen komen. Vaak zijn ze niet in staat om goede beslissingen te nemen en zelf een stabiel gezin te stichten. De kans is groot dat ook hun kinderen uiteindelijk in dezelfde misère groot moeten worden. Youth for Christ wil dit voorkomen en kinderen zoveel zelfvertrouwen en liefde geven, dat ze in staat zijn om te werken aan een beter leven voor zichzelf.

Ouderen
In de dagcentra zijn ook faciliteiten en activiteiten voor ouderen, want ook zij vormen in Moldavië een kwetsbare groep. De pensioenen zijn te laag om van te kunnen leven. Veel bejaarde mensen staan er alleen voor, omdat hun kinderen in het buitenland zijn gaan werken. Vooral alleenstaande ouderen of ouderen met een handicap of chronische ziekte wonen onder erbarmelijke omstandigheden, vaak zonder stromend water, voedsel, sanitair of verwarming en onvoldoende medische zorg. De bejaarden eten samen met de kinderen en genieten daar erg van. De kinderen helpen hen zoveel mogelijk en ontdekken op deze manier dat ze belangrijk en geliefd zijn en een bijdrage kunnen leveren.
Zelfvertrouwen
De dagcentra bieden kinderen een veilige omgeving waar ze eten krijgen, zorg en onderwijs.
Maar de centra richten zich niet alleen op de basisbehoeften van de kinderen. Het is belangrijk dat deze kinderen zichzelf ontwikkelen en hun talenten ontdekken en leren gebruiken. In de centra leren ze hoe groot Gods liefde is, er is aandacht voor hun emotionele en sociale ontwikkeling en er wordt gewerkt aan hun zelfvertrouwen. Ook het aanleren van praktische vaardigheden maakt deel uit van het programma, dat verder allerlei activiteiten omvat, van muzieklessen tot handvaardigheid en sport. Bovendien proberen de vrijwilligers het contact met en binnen het gezin te herstellen. Alle activiteiten van deze dagcentra hebben tot doel om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de:
Zending Protestantse Gemeente Delfzijl,
o.v.v. MOLDAVIE   waarvoor onze hartelijke dank.


 
terug