Vanuit de kerkenraad (april 2021) Vanuit de kerkenraad (april 2021)

Op het moment van dit schrijven is er nog geen duidelijkheid of de maatregelen voor de komende periode worden versoepeld.
Wij hebben dan ook besloten om tijdens de Erediensten voor alsnog geen gemeenteleden toe te laten. Zoals u waarschijnlijk wel heeft opgemerkt worden op de zondagmorgen de liederen weer door 1 zanger gezongen. Dit kunnen wij op een verantwoorde wijze laten gebeuren.
Zodra er meer mogelijkheden zijn dan zullen wij u hierover informeren middels de zondagsbrief en/of de website.

Zoals u weet is het gebruikelijk dat de Paaskaars na Pasen gebracht wordt naar een gemeentelid. Dit jaar is deze door Aukje van Tholen gebracht naar de familie van Doorn. Zij waren zeer verheugd dat zij deze hebben mogen ontvangen.
Tijdens de dienst van 9 mei willen wij het heilig Avondmaal vieren. U wordt van harte uitgenodigd de maaltijd van de Heer thuis mee te vieren. Hiervoor  kunt u van te voren een stukje brood en een bekertje wijn of druivensap klaarzetten. Wij willen dan tegelijkertijd, in de kerk en thuis, brood en wijn nemen. We zullen proberen dit moment zo goed mogelijk aan te geven.

Maandag 19 april jl. hebben wij met de gehele kerkenraad een online vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering is er door de kerkenraad positief gereageerd om de kerk van Uitwierde middels de betaling van een bruidsschat over te doen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Daar we het hier hebben over het afstoten van een kerkgebouw moet de Gemeente hierin gekend worden. Graag willen wij dit dan ook aan u op maandagavond 10 mei presenteren.  U kunt de uitleg en plannen hiervoor  volgen via de site van kerkdienstgemist.nl. Zie bericht elders in dit Kerkblad.
Mocht u voortijdig vragen hebben dan kunt u deze mailen naar het volgende mailadres scriba@pgdelfzijl.nl 
De volgende online vergadering van de kleine kerkenraad zal zijn op maandag 3 mei.
Marianne Kombrink-Pot, scriba
terug