Vanuit de kerkenraad (november 2022) Vanuit de kerkenraad (november 2022)
 
Tijdens de vergadering van de kleine kerkenraad d.d. 3 oktober hebben wij o.a. de onderstaande zaken besproken.
Nu het aantal besmettingen met corona flink oploopt en het RIVM spreekt van een mogelijke ‘najaarsgolf’, vraagt de kerkenraad u om alert te zijn en bij klachten een zelftest te doen. Tevens een dringend verzoek om bij verkoudheidsklachten en/of een positieve uitslag thuis te blijven. Maak bij binnenkomst in het Anker vooral gebruik van de hand-gel en  wanneer u zich daar beter bij voelt kunt u in het Anker en de kerkzaal een mondkapje dragen. We hebben deze week een CIO - handreiking ontvangen met daarin adviezen bestemd voor de kerken. Wij zullen deze adviezen zoveel als mogelijk volgen.  Met het oplopend aantal besmettingen zijn we nu beland in de fase waarin preventiemaatregelen nodig zijn. Naast wat we hierboven hebben benoemd zijn er vanaf heden zowel voor als achter in de kerkzaal stoelen geplaatst met voldoende onderlinge afstand. Bij het koffiedrinken na de dienst vragen wij u voldoende onderlinge ruimte in acht te nemen.
Op zondag 20 november a.s. vieren wij de laatste zondag van het Kerkelijk Jaar. In deze dienst, die 's morgens om 9.30 uur in de Kruiskerk begint, gedenken wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en vanuit deze kerk zijn begraven of bij deze kerk betrokken waren. De namen zullen worden genoemd en er zal voor hen een kaars worden aangestoken.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Kleine Kerkenraad 7 november en de gehele Kerkenraad op 21 november.

 
terug