Vooruitblik: Delfzijl voor Moldavië Vooruitblik: Delfzijl voor Moldavië
Nu is er door ons gekozen voor Moldavië waar we weinig van weten, het vergeten land van Europa. Dit was voor ons een argument om hiermee aan de slag te gaan. Na al die jaren van “verre landen” heeft een van de armste landen dichtbij onze steun ook hard nodig!

Het thema van de 40 DAGENTIJDCAMPAGNE 2021 is
IK BEN ER VOOR JOU!
Wat wij hebben doorgetrokken naar
DELFZIJL voor MOLDAVIE
U kunt in deze 40 dagentijd elke zondag op de zondagsbrief een tekst lezen over De zeven werken van barmhartigheid, die samenhangt met de mensen in Moldavië en hoe zij daar samen met de partners van KerkinActie proberen iets van hun leven te maken.

ZEVEN KEER BARMHARTIGHEID
Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon, weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de zieken verzorgen, de dorstigen drinken geven, de hongerigen voeden, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. 
Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

Aan het begin van de 40 dagentijd bent u van ons gewend deeldoosjes te ontvangen die we dan rijkelijk gevuld met Pasen weer mogen terugkrijgen.
Nu is het vanwege de corona maatregelen niet mogelijk, deze doosjes uit te delen. Maar u kunt wel uw gift overmaken via het nummer van de MWD  
    NL87ABNA0488276721
    t.n.v. de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl
    o.v.v. MOLDAVIE  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?    Hartelijk dank!
 
terug