Aandachtszondag 21 juli Aandachtszondag 21 juli


Thema: Groter dan ons hart
Het is al een beetje een traditie aan het worden: Midden in de zomer een bijzondere zondagse eredienst. Op die zondag extra  aandacht voor  het pastorale karakter van onze geloofsgemeenschap.
Als gemeente willen we naar elkaar omzien. Door langs te gaan  bij onze oudere gemeenteleden  met een kleine attentie. Even een kort bezoek bij hen, voor wie de zomer soms een stille lange periode vormt. 
We zijn ons al aan het voorbereiden op deze zondag. En hopen samen een goede dienst te beleven.
Dit keer hoeft u niets van te voren niets mee te brengen voor de attentie. Maar tijdens de dienst wordt er wel enige actie van u verwacht. Natuurlijk hopen en verwachten we ook dat elke kerkganger enkele attenties mee neemt om langs te brengen! Een ontmoeting met iemand van de gemeente die we niet zo vaak zien, kan ons hart verruimen.
Dus meer dan welkom op zondag 21 juli

 
terug