Aanvang kerkdienst 10.00 uur Aanvang kerkdienst 10.00 uur
Met ingang van zondag 5 november a.s. verschuift de aanvangstijd van de kerkdiensten van 09:30 uur naar 10:00 uur. Voor veel oudere gemeenteleden die wel graag naar de kerk komen, is in de wintertijd een dienst om 09:30 vaak moeilijk dan wel niet haalbaar. De aanvangstijd van 10:00 uur blijft gehandhaafd tot de tweede zondag na het begin van de zomertijd (dat is in 2024: zondag 7 april).
 
terug