Acceptgirokaarten-actie 2022 Acceptgirokaarten-actie 2022
Beste gemeenteleden,
Er zijn weer problemen met acceptgiro’s van de MWD.
De penningmeester krijgt berichten van gevers dat hun banken de overmakingen niet accepteren. De weergave op de acceptgiro is niet geheel gelijk voor wat betreft de omschrijving, terwijl deze wel goed doorgegeven is aan de opdrachtgevers die de acceptgiro’s maken. Het zijn afkortingen met punten. De bankcomputer leest dit niet goed en concludeert dat nummer en omschrijving niet geheel overeenkomen.
Hierbij geven we het nummer nog een keer weer, kunt u goed op de punten en afkortingen letten

Diaconie Prot. Gem. te Delfzijl inz.
Zending-Werelddiaconaat NL55RABO0373745303
Diaconie Protestantse Gemeente te Delfzijl inz.
Evangelisatie NL67RABO0373745281

 
terug