Acceptgirokaartenactie met Pinksteren. Acceptgirokaartenactie met Pinksteren.
Ieder jaar rond Pinksteren ontvangt u van ons een folder met de acceptgirokaarten voor Zending, Evangelisatie en Werelddiaconaat.
Deze actie is vertraagd door het corona virus. Het is nu de bedoeling om in juni bij elkaar te komen om dit voor te bereiden. Wanneer ze bij u in de bus liggen, is afhankelijk van de maatregelen die dan bekend zijn. Misschien kunnen we daar in het volgende kerkblad meer over zeggen.
 
terug