Actie MWD in de 40 dagentijd Actie MWD in de 40 dagentijd


Aan het begin van de 40 dagentijd bent u van ons gewend deeldoosjes te ontvangen,

die we dan rijkelijk gevuld met Pasen weer mogen terugkrijgen.
Nu is het vanwege de corona maatregelen niet mogelijk, deze doosjes uit te delen.
Maar u kunt wel uw gift overmaken via het nummer van de MWD
NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl  
o.v.v. MOLDAVIE  
Helpt u mee om dit project tot een succes te maken?   
Hartelijk dank!


 
terug