Activiteiten in de maand november Activiteiten in de maand november
Gesprekskring Aan Tafel:         
Dinsdag 22 november 14.00-16.00 uur

FilmAvond Lion :          
Woensdag 23 november 19.30 uur.
U kunt zich voor alle activiteiten nog opgeven. 
Zie voor verdere info het activiteitenboekje of de website: www.pgdelfzijl.nl (klik boven aan
de balk op jaarprogramma 2022-2023)
terug