Algemene Kerkenraad Algemene Kerkenraad

De Protestantse Gemeente Delfzijl bestaat uit 2 wijkgemeenten. Deze hebben een eigen wijkkerkenraad. Daarnaast is er een Algemene Kerkenraad. Deze kunt u bereiken via het e-mail adres ak.pgdelfzijl@gmail.com.

De AK vergadert eens per twee maanden met afgevaardigden van beide wijken. Daarnaast is er een voorzitter die 'onafhankelijk' zitting heeft in de AK. Tijdens de vergaderingen wordt gesproken over zaken die wijkoverschrijdend zijn, vaak zakelijk en beleidsmatig, maar ook wordt er informatie vanuit de wijken gedeeld. Daarnaast komt er altijd een bezinningsonderwerp aan bod.

Vice-voorzitter: Itse de Boer, e-mail: pgdelfzijl@versatel.nl, Tel. (0596) - 61 37 23
Scriba: Reinder de Vries, e-mail: ak.pgdelfzijl@gmail.comTel. (0596) - 62 57 45

terug