College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50

Bankrekening: NL11ABNA0441025897
Collectemunten:
In onze Prot. Gemeente maken we gebruikt van collectemunten. Deze hebben de volgende waarde: € 0,50, € 0,60 en € 1,20.
De collectemunten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Informatie Bureau (J.C. Rijpstraat 7-1). Tevens zijn ze verkrijgbaar bij de kosteres van De Ark.

ANBI gegevens Kerkrentmeesters PG te Delfzijl

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden in onderstaande bijlagen.

Begroting 2019

Toelichting Begroting 2019Begraafplaatsen

De Protestantse Gemeente heeft drie begraafplaatsen in haar beheer. Te weten in Meedhuizen, Farmsum en Uitwierde. Op alle drie begraafplaatsen is er de mogelijkheid te worden begraven of een asbus of urn te plaatsen.

Voor informatie en het bespreken van de mogelijkheden kunt u voor de begraafplaatsen in Farmsum en Meedhuizen contact opnemen met de heer H. Geertsema, Tel. 06 - 51 85 45 42, en voor de begraafplaats in Uitwierde met de heer K. Berends, Tel. (0596) - 61 46 65 en ook met de heer H. Geertsema.

Voor de tarieven en het reglement van de begraafplaatsen verwijs ik graag naar de volgende bijlagen.

Tarievenlijst begraafplaatsen

Begraafplaatsreglement

 
College van Diakenen College van Diakenen

In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

ANBI gegevens van de Diaconie

Beleidsplan College van Diakenen

Jaarrekening 2017 Diaconie

Begroting 2019 Diaconie

Bankrekeningnummer: NL40FVLB0226121623
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
J.C. Rijpstraat 7-1
9934 HS Delfzijl