College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Adres: J.C. Rijpstraat 7-1, 9934 HS, Delfzijl
Telefoon: (0596) - 63 01 50

Bankrekening: NL11ABNA0441025897
Collectemunten:
In onze Prot. Gemeente maken we gebruikt van collectemunten. Deze hebben de volgende waarde: € 0,50, € 0,60 en € 1,20.
De collectemunten zijn verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Informatie Bureau (J.C. Rijpstraat 7-1). Tevens zijn ze verkrijgbaar bij de kosteres van De Ark.

ANBI gegevens Kerkrentmeesters PG te Delfzijl

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

Financiële- en andere  gegevens kunt u vinden in onderstaande bijlagen.

Begroting 2019

Toelichting Begroting 2019

 
 
College van Diakenen College van Diakenen
In onderstaande PDFs volgen de ANBI gegevens en het beleidsplan van de Diaconie.

ANBI gegevens van de Diaconie 2018

Beleidsplan College van Diakenen

Jaarrekening 2018 Diaconie

Begroting 2019 Diaconie

Bankrekeningnummer: NL62 RABO 0373 736 738
ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Delfzijl
J.C. Rijpstraat 7-1
9934 HS Delfzijl