Een zeer geslaagde Bazaar / rommelmarkt Een zeer geslaagde Bazaar / rommelmarkt


De 25e Rommelmarkt die 22 oktober heeft plaatsgevonden is wederom een succes gebleken. De weergoden waren ons gelukkig goed gezind. De bezoekers kwamen weer in groten getale en genoten van de gemoedelijke sfeer. De uitslag van het 100-vel:
  1. Riena de Vries
  2. Janneke de Boer
  3. Anneke Klasens
Het vlechtbrood dat een gewicht had van 2380 gram,is gewonnen door Douwe Feenstra met een geraden gewicht van 2400 gram. We hebben op zondag met z’n allen genoten van een plakje vlechtbrood tijdens het koffiedrinken.De opbrengst van deze dag was € 3500,00
Een woord van dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan deze succesvolle dag.

Tijdens de evaluatie afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van de voorzitter van de activiteitencommissie Gerard Klasens, hij werd door Pleun Kiel en Kees Oosterveld middels een boeket bloemen bedankt voor de vele jaren dat hij actief was. Dit houdt in dat de commissie op zoek is naar een nieuwe voorzitter en tevens nog enkele personen die zitting willen nemen in de activiteitencommissie. U kunt zich melden bij Henk en Trudy Kemmink, Frouwkje Klein of Jan Bulten.
Meer foto's van deze dag vindt u bij 'fotoalbums'
 
terug