Bazar / Rommelmarkt Bazar / Rommelmarkt
Op zaterdag 12 oktober a.s. van 09:30 – 13:00 uur wordt er een bazar/rommelmarkt/boekenbeurs gehouden bij de Kruiskerk, georganiseerd door de activiteitencommissie van de Protestantse Gemeente te Delfzijl. De opbrengst is o.a. bestemd voor onderhoud gebouwen en een weeshuis in Brazilië.
Een ieder wordt bij deze alvast uitgenodigd en voor degenen die  “rommel” voor de markt hebben kunnen contact opnemen met één van de commissie-leden: Gerard Klasens (619846 Jan Bulten ( 620190) en Henk Kemmink (614633)
Uiteraard kunt u vrijdag 11 oktober van 09:00 – 15:00 uur zelf de spullen ook brengen naar Het Anker.       
Verder zijn we nog op zoek naar medewerkers die ons willen helpen bij het sorteren (vrijdag) en de verkoop (zaterdag).           
terug