Bericht van de kerkenraad Bericht van de kerkenraad
In het vorige kerkblad hebben wij de datum van 30 november genoemd voor een Gemeenteberaad. Op basis van de huidige richtlijnen in het kader van Corona, zijn wij genoodzaakt het Gemeenteberaad van 30 november uit te stellen. De adviezen van de PKN, die wij volgen, geven aan om naast de kerkdienst geen activiteiten te houden. Op dit moment is er dan ook nog geen mogelijkheid geweest om
deze avond met de gehele kerkenraad voor te bereiden.Mogelijk versoepelen binnenkort de richtlijnen  zodat een aantal activiteiten weer kunnen plaatsvinden. Het gemeenteberaad schuiven we door naar begin januari. Zodra de datum bekend is geven wij deze door.
In het oktobernummer van het Kerkblad is een oproep geplaatst om namen in te dienen voor het ambt van ouderling met speciale opdracht, voorzitter van de Kerkenraad. De termijn voor het indienen van namen is inmiddels verstreken. Helaas zijn er door gemeenteleden geen namen ingediend. Hierdoor is het nu de taak van de Kerkenraad om te voorzien in de vacature die in 2021 zal ontstaan.
De eerstvolgende vergaderingen van de kerkenraden zijn:
Gehele kerkenraad 30 november en de kleine kerkenraad op maandag 7 december.
Oecumenische kerstgroet van de verschillende kerkgenootschappen uit Delfzijl e.o.
Marianne Kombrink, scriba
terug