Bericht van de kerkenraad (maart 2020) Bericht van de kerkenraad (maart 2020)
U zult begrijpen dat door de maatregelen rond het coronavirus er geen bijeenkomsten zijn van de kerkenraad. Gelukkig kunnen we als moderamen wel vergaderen via Skype. Het is van belang dat we u over een aantal zaken kunnen blijven informeren. Dat doen we via de website van onze kerk (pgdelfzijl.nl) en de zondagsbrief die we wekelijks uitgeven.  Deze verspreiden we hoofdzakelijk via een mailadressenbestand. Mocht u ook de zondagsbrief digitaal willen ontvangen stuurt u dan een mail naar het KIB (kib@pgdelfzijl.nl). Uw mailadres wordt opgenomen in het bestand.
Daarnaast is besloten om Het Anker en Op de Wierde te sluiten voor alle activiteiten. Het KIB is open op woensdag, donderdag en vrijdag. Ook daar hanteren we de door de regering vastgestelde richtlijnen.
Doordat we geen kerkdiensten houden op dit moment zijn er ook geen collecteopbrengsten voor de kerkrentmeesters en de diaconie. Er is uiteraard altijd een mogelijkheid om bijvoorbeeld een bedrag over te maken op de bekende banknummers (zie pag. 2).
Wel is het zo dat u een aantal kerkdiensten kunt volgen via de ether (Kerkdienstgemist.nl)
Op Palmpasen op 5 april zendt Havenstad FM de kerkdienst uit vanuit de Farmsumer kerk. Voorganger is pastor Eelkje de Vries. Aanvang 9.30 uur.
Op Goede Vrijdag (10/4) gaan ds. Marja de Jager en pastor Eelkje de Vries samen voor in een dienst, van Woord en gebed. Aanvang 19.00 uur.
Paasmorgen vindt ook een dienst plaats vanuit de Farmsumer kerk, hierin gaat ds. Marja de Jager voor. Aanvang 9.30 uur. Dit zijn diensten waarbij zo weinig mogelijk gemeenteleden betrokken zijn. De kerkdeuren blijven tot nadere instructies vanuit de overheid gesloten voor gemeenteleden en belangstellenden.
Mochten de landelijke maatregelen worden aangescherpt, dan zullen wij deze doorvoeren in onze activiteiten. U wordt hiervan op de bovenomschreven wijze op de hoogte gehouden.
Naast alle maatregelen rondom het coronavirus zijn wij verheugd U te kunnen mededelen dat een drietal personen te kennen hebben gegeven om als diakenen bevestigd te willen worden. Het zijn de heren De Reus, Patty en mevrouw H. de Boer.
Wanneer de bevestigingsdienst zal zijn is op dit moment nog niet bekend.
namens het moderamen
Tjerk de Vries
Marianne Kombrink-Pot, scriba
 
terug