een schrijven van Ds. Marja de Jager een schrijven van Ds. Marja de Jager
 

Het is inmiddels herfst geworden. De dagen worden korter en kouder en de bladeren aan de bomen kleuren goud, geel en rood. Zo kent elk seizoen zijn schoonheid en charme. Ook in de kerk zijn wij begonnen aan een nieuw seizoen. De startzondag gaf hiervoor de aftrap. Een dienst waarin we stilstonden bij ‘het goede leven’. Dit is tevens het jaarthema van de PKN. Niet alleen in Delfzijl, in vele kerkelijke gemeenten overal in het land, gaat men bezig met dit onderwerp. Het valt niet altijd mee om in deze onzekere tijden waarin het coronavirus rondwaart, sporen van het goede leven in het eigen bestaan te vinden. We verlangen vooral terug naar ‘het oude normaal’ toen alles nog gewoon was. Nu komt het er echter op aan om in deze tijden van corona het goede leven niet uit het oog te verliezen.
Bij het koffiedrinken op de startzondag van 20 september hebben we harten met een rood lint eraan uitgedeeld. We vroegen onze gemeenteleden: ‘Schrijf nu eens met een woord of korte zin op wat het goede leven voor jou betekent’. Vervolgens kon ieder zijn of haar hart in de boom hangen. Er kwamen verschillende antwoorden. Ik noem er een aantal: vrijheid; vakantie op Terschelling; genieten van wat je beleeft; samen kerk zijn; saamhorigheid; het omzien naar elkaar; gezondheid; we leven in overvloed voor wie het wil zien; Gods schepping, de natuur de zee en de zon; mij ontbreekt niets.
Het blijkt dat als je erbij nadenkt of als je er samen met anderen over praat, heus dingen te noemen zijn die het leven ‘goed’ en de moeite waard maken. En dan tellen niet zozeer grote zaken als rijkdom of macht. Eerder liefde en vriendschap, saamhorigheid en omzien naar elkaar. Ik wens ons als gemeente al deze dingen toe. De boom met alle harten erin drukt verbondenheid uit. Zo willen we samen kerk zijn. Een kerk waarin geloof, hoop en liefde worden gedeeld. Niet zomaar! Maar omdat God de bron daarvan is! Wij drinken uit die ene goddelijke bron die nooit opdroogt zolang wij eruit willen putten! Jezus wijst ons daarbij de weg. Gaande in Zijn spoor ontdekken we steeds weer tekenen van het goede leven! En worden we er zelf een teken van. In en door de kracht van de heilige Geest die met Jezus was! Daar geloof ik stellig in.
Maar daar willen we ons ook in oefenen. Want er is veel wat ons bij het goede leven vandaan houdt. Zie maar eens sprankjes hoop oplichten wanneer donkere wolken zich boven je hoofd opstapelen. Het helpt om elke dag even stil te staan bij wat fijn is, wat goed doet, wat de dag een beetje lichter maakt. Zo willen we het goede leven ook aan de orde stellen in de activiteiten die genoemd worden in het boekje wat u een dezer dagen ontvangt.
Twee dingen wil ik eruit lichten: de koffieochtenden op donderdag en het middag- en avondgebed afwisselend dinsdagmiddag en donderdagavond. De koffieochtend is een trefpunt in het Anker. Gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken en even bij praten. Een vast ontmoetingsmoment door de week. Het middag- en avondgebed wil vooral een rustpunt zijn door de week. Een half uurtje van bezinning en gebed in het stiltecentrum. Om op adem te komen en op te laden. Weet u welkom om mee te doen!
En zo beginnen we vol goede moed en onder de hoede van de Heer aan het nieuwe kerkelijke seizoen. Graag deel ik in dit verband een gebed-gedicht van dichter/theoloog Sytze de Vries:

Dat uw gemeente het huis is
waar mensen ervaren hoe goed het toeven is
in uw genade en elkaars genegenheid,
waar de geest van Christus rondwaart en wij
niets dan liefde in ons schild voeren,
waar wij openstaan voor elkaars vragen,
waar de geringe in tel is en zich veilig weet,
waar wij de klokkenluiders zijn
van de grote dag van uw koninkrijk.

Ontvangt een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager
 
terug