Bewoners AZC Delfzijl op bezoek bij onze ge-meente Bewoners AZC Delfzijl op bezoek bij onze ge-meente
Pastor De Vries lichtte toe dat in dit centrum, verbonden met de Kruiskerk en dagelijks geopend tussen 09:30 en 17:00, de bezoeker tot rust kan komen, een kaarsje kan aansteken en een moment van stilte kan vinden. Na de rondleiding kreeg de groep via de beeldschermen in de kerkzaal een filmpje te zien van een viering zoals die gebruikelijk is in de Protestantse Gemeente Delfzijl. Dit filmpje was samengesteld door Kees Straatman. Daarna gaven Nicoline Kwakkelstein en Frans Geluk een toelichting op de wekelijkse diaconale en pastorale activiteiten van onze geloofsgemeenschap. De bijeenkomst werd afgesloten met een vragenronde waarvan veel gebruik werd gemaakt en die leidde tot een geanimeerd gesprek over o.m. de christelijke feestdagen en hun betekenis. Na het bezoek aan de Kruiskerk was de groep te gast bij de kleine moskee aan de Ede Staalstraat. En na een broodje bij de moskee ging men naar de historische synagoge in Appingedam: hier was de confrontatie tussen de genocide in ’40-’45 en wat een aantal van deze mensen zelf heeft meegemaakt heel indringend. Iedereen was diep geroerd en velen spraken de hoop uit dat we door ontmoeting en gesprek de vrede willen bewaren. Volgens ds. Itse de Boer, die deze excursie mee voorbereidde en ook  bijwoonde, was dit al met al een middag/avond van grote waarde voor de mensen uit Syrië en draagt deze excursie, onderdeel van het inburgeringstraject voor AZC- bewoners met een verblijfsvergunning, bij aan de kennis over de Nederlandse samenleving en de verschillende religieuze stromingen daarbinnen. Voor ons als protestante gemeente was het van waarde hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Frans Geluk 
terug