Bezinning in de stille week Bezinning in de stille week
Stille Week
Indachtig de Heer
die voor ons uit
de weg bereidde
dienend, één en al liefde
te groot voor deze wereld.
Hij ging eraan kapot
en stond op
de dood hield hem niet
omdat zoveel goedheid
zoveel liefde
het duister niet bevatten kan

Vieringen deze week:
Om naar de drie dagen vóór Pasen toe te leven, zijn er in de stille week dagelijks momenten van bezinning en inkeer. Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond kunt u tijdens een korte viering van zingen, bidden, schriftlezing en bezinning u voorbereiden op de drie dagen van Pasen.
Thema: Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft…(Joh. 12:24)

maandag 15/4,Exodus 16:1-12 Manna: Brood uit de hemel
dinsdag 16/4, Johannes 6:41-51 Jezus zegt:‘Ik ben het brood des levens’
woensdag 17/4;Johannes 12:20-26 Indien de graankorrel niet in de   aarde valt en sterft…
Tijd: 19.00-19.30 uur
Plaats: Kruiskerk

Witte Donderdag en Goede Vrijdag
Aanvang 19.00 uur
Stille Zaterdag
Aanvang 21.00 uur
Informatie over de diensten op Witte donderdag, Goede vrijdag, Stille zaterdag en Paaszondag leest bij 'kerknieuws'
terug