Bezoek ds C.B. Ocloo Bezoek ds C.B. Ocloo

Rond Pinksteren bracht ds. C.B. Ocloo, directeur van het Ramseyer Trainingscentrum te Ghana, op uitnodiging van de PKN Delfzijl een bezoek aan Nederland.

Op woensdag 8 mei kwam ds Ocloo aan op Schiphol waar hij werd afgehaald door ds A. Ferwerda.

Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) heeft hij ’s middags de Farmsumer kerk bezichtigd onder leiding van Grietje Timmerman.

Op vrijdag 10 mei heeft hij  ’s morgens de voedselbank bezocht onder leiding van Dick Koolman. ’s Middags heeft hij onder leiding van Wilte Mulder een kleine zwerftocht rond Delfzijl gemaakt (o.a. Oterdum, Weiwerd en Heveskes) om iets te vertellen van de geschiedenis van kerk en land.

Zaterdag 11 mei heeft hij onder leiding van Hennie en Tjerk de Vries het openluchtmuseum te Warffum bezocht.

Op zondag 12 mei ging hij naar Wildervank om voor te gaan in dienst. Hij heeft daar ook gegeten. ’s avonds: Op bezoek bij de “Middenmoot” in de Ark.

Op maandag 13 mei ging hij ‘s middags en ‘s avonds naar de Eemshaven en het zeemanshuis met Henk en Trudy Kemmink

Op dinsdag 14 mei: ’s morgens: Theologen bijeenkomst in ’t Anker. ’s avonds: Eten in de Ark met aansluitend een avond waar Ocloo een idee heeft gekregen van het kerkelijk bedrijf in Delfzijl en waar wij een uitgebreide powerpoint presentatie voorgeschoteld kregen over het Ramseyer Trainings centrum in Ghana.

Op woensdag 15 mei: Op uitnodiging van de Afrika sectie van Kerk in Actie naar het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht in gezelschap van een afvaardiging van de M.W.D.(Dss Ferwerda, Sjaak de Boer, Jitze Dam, Bob Flobbe. Tjerk en Hennie de Vries).

Op donderdag 16 mei: ’s middags deed hij mee aan het jaarlijks uitje van de ouderenmiddag van de Ark met aansluitend een vismaaltijd in Termunten.

Op vrijdag 17 mei: ’s middags 3 uur volgde hij de Hendrik Kraemerlezing VU Amsterdam. Kwabena Asamoah-Gyadu
Prayer, power and empowerment: Migration and Diaspora Mission.

Zaterdag 18 mei: Rustdag.

Op zondag 19 mei ging hij voor in de Pinksterdienst in de Kruiskerk.

Op maandag 20 mei kreeg hij een indruk van de Pinksterfeesten in Delfzijl.

Op dinsdag 21 mei bracht ds A. Ferwerda hem weer naar Schiphol.

Bekijk ook de foto's van het bezoek.

Dinsdag 18 juni om 19:30 uur in het Anker: Informatieavond Ghana reis. Graag willen we met belangstellenden nadenken of het mogelijk is om o.a. een bezoek aan het Ranseyer Trainingscentrum in Abitifi te brengen. Daarnaast kunnen we onderzoeken om andere projecten of interessante plekken in Ghana te bekijken. Vast staat dat ds, Albert Ferwerda en da Dineke Ferwerda reisleiders voor deze reis willen zijn. De M.W.D hoopt op interesse vanuit de gemeente en bij voldoende belangstelling zal in januari 2014 de reis zo mogelijk kunnen plaatsvinden. Iedereen is dinsdag 18 juni van harte welkom in het Anker.

Belangstellenden voor deze avond kunnen zich opgeven bij: Dss Ferwerda-Arends, tel 0596 855783 en J. Dam, secretaris MWD, tel 0596 619563.
 

terug