Bijbelstudie: het Goede leven. Bijbelstudie: het Goede leven.
De vrijheid om zelf keuzes te maken wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het is een belangrijk onderdeel van onze opvatting van wat het goede leven inhoudt. In de Bijbel wordt de bezorgdheid van de mens om in zijn levensbehoeften te voorzien gezet tegenover de onbezorgdheid, het leven in vertrouwen op God.
Wij willen hier samen over nadenken aan de hand van
Matteüs 6:19-34. Welke invulling wordt in de tekst die we lezen gegeven aan het goede leven? Wat betekent dit voor ons leven en voor de keuzes die wij maken?
 
terug