Bijbelstudies over emotie Bijbelstudies over emotie

Door de maatregelen voor het coronavirus gaat deze gesprekgroep op dit moment niet door.
Nieuwe data worden later bekend gemaakt.
Gesprekskring: Bijbelstudies over emoties  -  Jezus huilde Elk mens kent emoties. De een uit deze gemakkelijk, de ander moeilijk. We kennen 4 basisemoties, de vier B’s: blij, bedroefd, bang en boos. Deze emoties komen bij elk mens en in iedere cultuur voor. Ook in de Bijbel ontmoeten we emotionele mensen. Sara is blij als Izaäk wordt geboren, Naomi diep bedroefd als ze terugkeert in Bethlehem, David hoopt dat God zijn droefheid van hem afneemt en een gevoel van blijdschap geeft. Opvallend is hoe rijkgeschakeerd het gevoelsleven van Jezus is. Hij is bewogen, Hij is boos, Hij verheugt zich, Hij heeft lief, Hij huilt en Hij is bang. In deze Bijbelstudie willen we ons verdiepen in het emotionele leven van Jezus. En deze emoties en gevoelens tegen ons eigen leven aanleggen. In 7 bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek naar aanleiding van het boek Jezus huilde. Data: 3 en 17 november, 1 en 15 december 2021 / 12, 26 januari / 9 februari Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Plaats: Het Anker Opgave: vóór 17 oktober bij ds. Marja de Jager dejagerm@home.nl; 0596-859208 of 06-55920472  
terug