Bijeenkomst pastoraat op dinsdag 12 november 2019 Bijeenkomst pastoraat op dinsdag 12 november 2019
In de bijeenkomst van de taakgroep Pastoraat, op 12 november jl. , wisselden we samen met de veertien bezoekers in onze gemeente, onze gedachten en ervaringen uit over lezen uit de Bijbel en bidden bij ons pastorale bezoekwerk. Uit een themanummer van het ‘Ouderlingenblad” , afgelopen zomer, over dit onderwerp lezen we dat de waardering voor het lezen van een Bijbelgedeelte tijdens huisbezoek de laatste tijd weer toeneemt. Je ziet een soort golfbeweging: vroeger stond in het pastorale bezoekwerk de Bijbel centraal: bij ieder huisbezoek van ouderling of predikant ging hij open. De Bijbel leek vaak belangrijker dan luisteren naar en meeleven met elkaar. Daar kwam een reactie op en werd er in het pastoraat uitgebreid aandacht besteed aan gespreksvaardigheden. In dit proces raakte het gebruik van de Bijbel steeds meer op de achtergrond.
De waardering voor het Bijbellezen en het bidden tijdens een huisbezoek neemt nu weer toe vanuit het besef dat ons omzien naar elkaar gebeurt in het licht van het Evangelie. We hebben immers in ons pastoraat een belangrijk krachtbron waar we uit mogen putten. We vinden in de Bijbel allerlei menselijke ervaringen, emoties, levens-en geloofsvragen terug die zich ook in ons eigen leven kunnen voordoen. De verhalen verwijzen bovendien naar God, die bij ons is en met ons meegaat. In heel het leven, in vreugde en verdriet. Die bemoedigende boodschap mogen we met elkaar delen, juist ook in het pastorale bezoekwerk. In onze bijeenkomst hebben we daarover van gedachten gewisseld: zowel onze pastores, ouderlingen als bezoekers hebben positieve ervaringen met lezen uit de Bijbel en bidden tijdens een huisbezoek. Sommigen van ons maken gebruik van gedichten die toepasselijk zijn in de situatie waarin het bezochte gemeentelid zich bevindt. We hebben samen ook besproken dat Bijbellezen en bidden bij een bezoek geen verplichting moet zijn. Veeleer zien we het als een mogelijkheid. Soms kan het gewenst zijn om iets te lezen of om te bidden, soms komt het minder goed uit. Soms ook is een goed gesprek bij de koffie voldoende. In een pastoraal contact gaat het ons in de eerste plaats om de ander te ontmoeten, om aandacht en luisteren en pas later in een gesprek kan er een gelegenheid komen om de Bijbel open te doen of om samen te bidden. In ieder geval vinden we het belangrijk om het in overleg te doen. En daarbij kunt u als gemeentelid dat pastoraal bezoek krijgt zelf aangeven of u daar behoefte aan heeft. In het eerder genoemde themanummer van het ‘Ouderlingenblad’ heeft de redactie aan de hand van verschillende levensthema’s (bijvoorbeeld: crisis, hoop, woelige baren, verzuchten) een bloemlezing gemaakt van pastorale Bijbelgedeelten. De redactieleden hebben teksten uitgekozen die ze zelf met enige regelmaat gebruiken bij hun bezoekwerk. Het zijn Bijbelgedeelten die veel steun en inspiratie blijken te geven aan degenen die zij hebben bezocht. We kunnen in ons pastorale werk in onze gemeente hier dankbaar gebruik van maken.
Namens de taakgroep Pastoraat,
Frans Geluk

 
terug