Bijwonen kerkdienst Bijwonen kerkdienst
In de afgelopen periode waren bij de kerkdiensten in de Farmsumerkerk ongeveer steeds 10-12 personen aanwezig (predikant, ouderling, koster, organist en “zangers”.) We willen proberen om in de maand juni het aantal aanwezigen uit te breiden tot ca. 25. Maximaal mogen er 30 personen aanwezig zijn. De diensten worden, zoals het er nu naar uitziet, gehouden in de Kruiskerk, waarbij u thuis de dienst ook met beeld (waarbij voorlopig alleen het liturgisch centrum in beeld is)  kunt meemaken. We zullen ons bij het aantal aanwezigen houden aan de richtlijnen (1,5 meter afstand en geen symptomen). Mocht u één van de vieringen in juni willen bijwonen dan kunt u zich hiervoor opgeven bij Tjerk de Vries (tel 618346 of mail tjdevries@home.nl). Er zal dan een rooster worden opgesteld, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de door u opgegeven voorkeur. U krijgt hierover van ons bericht.
Zoals u weet worden de richtlijnen per 1 juli waarschijnlijk weer aangepast naar 100 personen. We denken op dit moment na hoe we hier gevolg aan kunnen geven. Voorwaarden die wij er aanstellen zijn o.a. :
–  er moet voldoende ruimte zijn om de afstand te garanderen;
-  we zullen daarom ook looproutes moeten aangeven;
Ook ligt de vraag voor of we allemaal moeten zingen (dit geeft, zoals uit de praktijk blijkt, een hoger risico). Vanuit de PKN is hiervoor inmiddels een protocol opgesteld.
We zullen u tijdig informeren hoe we daar invulling aan kunnen geven.
 
terug