Zangdienst Zangdienst
Zondagavond 28 April  2019 heeft de commissie Bijz. diensten het Chr. Mannenkoor uit Appingedam o.l.v. Nico Dijkman uitgenodigd in de Kruiskerk te Delfzijl.
Aanvang 19.00 uur.                             
Ellen Palmen zal als soliste uit deze regio met haar prachtige stem haar medewerking verlenen zowel solo en samen met het koor.  
o.a. Ave Maria en het Ave Verum Corpus van Mozart.
Voorganger: Dhr. Henk Perdok
En natuurlijk is er veel samenzang uit verschillende liedbundels.
Hierbij wordt U allen uitgenodigd voor deze fijne en een muzikale avond.
namens:
Comm. Bijz. Diensten
terug