Cantate in de Farmsumerkerk 22 april Cantate in de Farmsumerkerk 22 april
Het is zo langzamerhand een traditie geworden, dat de Johannes de Dopercantorij uit Huizinge jaarlijks een cantate naar aanleiding van een thema (Johannes de Doper, Hervormingsdag) of een Bijbelboek ook in de Farmsumer Kerk ten uitvoer brengt.
Op zondagavond, de vierde zondag van Pasen en ook zondag Jubilate, 22 april, brengt de Huizinger Cantorij hun Jona Cantate ten gehore.
Uit het programmaboekje enkele inleidende en uitnodigende woorden :
“Jona is in de geschiedenis van Israël een van de latere profetenboeken en dat merk je. In het verhaal wordt kritisch achterom gekeken naar de rol van de profetie tot dusver. Wat hebben al die eeuwen aan oproepen tot bekering en bedreigingen met hel en verdoemenis eigenlijk opgeleverd ?
Als je naar de figuur van Jona kijkt is het profetische optreden totaal ontspoord. Liever dan te doen wat God hem opdraagt vlucht Jona weg van zijn aangezicht . En als Jona na het intermezzo in de walvis alsnog naar Ninevé gaat en mens en dier zich bekeren, is hij niet blij, maar kwaad. Want hij blijkt het fundamenteel oneens te zijn met zijn werkgever. Hij kan het niet hebben, dat God barmhartig is, liefdevol en vol berouw over wat hij de
mensen aan wilde doen. Als het zó moet, is Jona liever dood.
Tegenover dat ironische beeld van de profeet staat dat van God, als iemand die zijn schepping nooit opgeeft. Hij is minstens zozeer begaan met die ene mens Jona, als met de inwoners van Ninevé (waarbij de dieren ook een nadrukkelijke plaats innemen !). Je krijgt de indruk dat God persoonlijk bezorgd is over Jona’s levensgeluk en hem met woorden en ervaringen probeert tot inzicht te brengen. Of dat lukt ?
Het boek eindigt met een vraagteken.”
De teksten van de Jona Cantate zijn zoals steeds van Barbara de Beaufort en de muziek is geschreven door Kees Steketee. Liturg in deze dienst is Just van Es. De cantorij staat onder leiding van Kees Steketee, die ook het orgel bespeelt. Solisten zijn : Gera van der Hoek, sopraan en Jan Smid, bas.
De sopraansax wordt bespeeld door Jolanda Tuma.
De dienst in de Farmsumer Kerk begint om 19.00 uur.

De collecte bij de uitgang is bestemd voor de cantatediensten. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze ruim te bedenken en  denken daarbij aan een richtbedrag van € 7,50 per persoon.
Bert Veentjer
 
terug