Cantorij Capella Oecumenica Cantorij Capella Oecumenica

Wie zijn wij.
Capella Oecumenica is een zelfstandige cantorij, die zich ten doel heeft gesteld kerkmuziek van alle tijden ten gehore te brengen. Het koor bestaat uit 19 leden en staat onder leiding van Ties Molenhuis. Capella werkt regelmatig mee aan erediensten in de Protestantse kerken. De muziek die gezongen wordt vormt een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

Daarnaast geeft het koor de laatste jaren ook (zondagmiddag)concerten. Soms wordt een projectkoor met extra zangers gevormd, zoals voor de uitvoering van de Messe Solennelle van G. Rossini op 10 november 2013.

Repertoire
Het repertoire van Capella Oecumenica is zeer divers. Van oude meesters als Monteverdi, Schütz en Purcell tot romantische kerkmuziek van Mendelssohn, Brahms en Bruckner. Ook omvat het repertoire Engelse anthems, liederen van Huub Oosterhuis en Willem Vogel, liederen uit het liedboek voor de kerken, liturgische gezangen, cantates, hymnen, motetten en missen. Capella Oecumenica zingt a capella koorwerken, werken met orgel- en pianobegeleiding en af en toe met een instrumentaal ensemble.

Repetities
Muzikale enthousiaste mannen en vrouwen zijn van harte uitgenodigd om een keer deel te nemen aan onze repetities. Deze worden gehouden op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Kruiskerk aan de Menno van Coehoornsingel in Delfzijl. Om mee te kunnen doen is een goede zangstem een minimale vereiste. Kennis van het notenschrift is geen vereiste maar is wel handig. In overleg met de dirigent wordt u bij een stemgroep ingedeeld.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Frans Geluk, Tel. 62 02 22 of
Els Jansen, Tel. 62 75 92
Website van het koor: www.capella-oecumenica.nl

terug