College van Diakenen College van Diakenen
Heeft u kennis/ervaring/belangstelling op het gebied van financiën? Wij zijn specifiek op zoek naar een penningmeester. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jitze Dam (jitze.dam1@home.nl) of met Nicoline Kwakkelstein (kwakkelstein@zonnet.nl). Ook als u iemand uit onze gemeente kent die u geschikt acht voor de functie van diaken, wilt u dit ons dan laten weten. Wij nemen dan contact op met deze persoon. De diaconie  
terug