Commisie bijzondere diensten Commisie bijzondere diensten
 Op Zondag 22 september 2019 is de eerste zangavond van dit seizoen in de Farmsumerkerk om 19.00 uur.
Het Muziekkorps van het  Leger des Heils zou haar medewerking verlenen maar dat kan geen doorgang vinden vanwege  het overlijden van de dirigent, we zoeken nog een andere invulling  maar de zangavond gaat wel door.

We zullen U op de hoogte houden via de zondagsbrief.
Van Harte willen wij alvast U uitnodigen  om deze zondagavond zang bij te wonen.
Commissie van Bijzondere diensten.
 
terug