Cusus Hebreeuwse Bijbeluitleg Cusus Hebreeuwse Bijbeluitleg
De bedoeling van deze bijeenkomsten, een serie van 8, is mensen die zoeken naar spiritualiteit en geboeid zijn door de Schrift, de gelegenheid te bieden in contact te komen met een ongekende benaderingswijze van de Bijbel waardoor onverwachte diepten aan het licht komen. Deze manier van kijken is geworteld in de Joodse overlevering en vertrekt vanuit de grondteksten van Oude en Nieuw Testament.
Het thema van de komende cursus is: er is geen plaats in de herberg.
De cursus wordt gegeven door de heer J. Werkman uit Garmerwolde. De bijeenkomsten vinden plaats iedere derde maandagavond in de maand van 20.00 – 22.00 uur. Er is een pauze van een kwartier. Plaats van samenkomst is het Anker.
De eerste cursusavond is inmiddels geweest, maar als u daar niet was, dan hoeft dit geen belemmering te zijn voor verdere deelname. De eerstvolgende avond is op 17 oktober a.s.
J. Veenkamp
terug