DE BIJBEL OVER ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ ‘ DE BIJBEL OVER ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ ‘
Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op’ - Mattheüs 25:35
In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Mensen onderweg, die onderdak krijgen, omdat je iemand niet in de kou laat staan. Wanneer Jezus bijvoorbeeld met twee mannen vanuit Jeruzalem naar Emmaüs loopt en het al donker begint te worden, wordt hij van harte uitgenodigd voor de maaltijd. Het besef dat je als mens een voorbijganger bent, een vreemdeling op aarde. Wie dat beseft kan letterlijk en figuurlijk ruimte geven aan wie onderdak zoekt.


Vervreemding van elkaar in Moldavië

Wanhopig gaan veel volwassenen op zoek naar werk in het buitenland, naar schatting bijna de helft van de beroepsbevolking. Ze werken in Rusland, Roemenië of in andere landen van de Europese Unie. Hun kinderen laten ze achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Er zijn veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Gezinnen vallen uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig hebben.

U kunt een bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de MWD NL87ABNA0488276721 ten name van de Zending Protestantse Gemeente Delfzijl, o.v.v. MOLDAVIE   


 
terug