De classis dichterbij: De classis dichterbij:


De classis dichterbij: Diaconaat en nieuwe ambtsdragers in Hoogeveen

21 februari 2023, Vredehorstkerk Hoogeveen
U bent van harte uitgenodigd voor de classicale vergadering van 21 februari 2023 in de Vredehorstkerk in Hoogeveen. Ook als u geen ambtsdrager bent. Kunt u niet aanwezig zijn? De vergadering is ook digitaal te volgen via deze link: bit.ly/cvfeb23.

Dichterbij
Onder het motto ‘De classis dichterbij’ vinden de vergaderingen van de Classis Groningen-Drenthe dit jaar plaats in vier verschillende regio’s in de twee provincies. Bij de voorbereidingen worden twee ringen betrokken zodat we onderwerpen kunnen uitlichten die leven in de regio. De eerstvolgende vergadering is voorbereid in samenwerking met de ringen Emmen en Hoogeveen. De avond begint met een avondgebed, geleid door ds. Jan Hermes (PG Schoonebeek).
Geroepen… Wat nu?!
Tijdens de vergadering vertelt ds. Marianne Paas (PKN Pesse) over de cursus voor ambtsdragers die zij in het najaar van 2022 heeft verzorgd. Speciaal voor nieuwe ambtsdragers: wat wordt er van je verwacht? Hoe ben je een goede ambtsdrager?
Diaconaal Platform Hoogeveen
De heren Wiebe te Velde en Gijs Pullen vertellen over het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH). DHP werkt in de gemeente Hoogeveen en de omliggende dorpen om er te zijn voor kwetsbare inwoners die hulp nodig hebben. DHP is ontstaan vanuit de kerken en werkt zoveel mogelijk samen met instellingen die ook kwetsbare mensen willen helpen. Zie www.diaconaalplatformhoogeveen.nl.
Doe mee
De vergadering biedt ook ruimte om thema’s die bij uw gemeente spelen te bespreken. Heeft u een onderwerp? Mailt u dat dan naar scriba Leny de Zeeuw: scriba@classisgroningendrenthe.nl. De vergadering is uiterlijk om 22:00 uur afgelopen. Lees meer over het programma van 21 februari op www.classisgroningendrenthe.nl.
Datum: 21 februari 2023
Tijd: 19:00 uur (inloop), 19:30 uur (avondgebed)
Locatie: Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD Hoogeveen
Stream: bit.ly/cvfeb23
 
terug